Aktualności

COVID-19: pakiet pomocowy dla pracodawców

Sytuacja związana z szerzącą się na świecie pandemią COVID-19 nie pozostaje obojętna dla polskiej gospodarki. Spowolnienie na rynkach może w znaczny sposób wpłynąć na rentowność przedsiębiorstw, a co za tym idzie – na prowadzoną politykę kadrową pracodawców. Dlatego też Rząd RP przygotowuje pakiet zmian ustawowych, tzw. „tarczę antykryzysową”, które mają za zadanie łagodzić skutki „koronakryzysu”. 

 

W związku z powyższym, Zespół Prawa Pracy AXELO Prawo i Podatki dla Biznesu przygotował dla Państwa zbiorczą informację dotyczącą planowanej pomocy dla pracodawców, płatników i samozatrudnionych, której założenia zostały uwzględnione w planie „tarczy antykryzysowej”. 

 

Zaznaczamy jednak, że niniejsza informacja i przedstawione w niej założenia mogą ulec zmianom, gdyż zostały one opracowane w oparciu o projekty ustaw zmieniających, które cały czas są na etapie konsultowania, uzgadniania, bieżącego modyfikowania. 23 marca br., propozycje przepisów poddane zostały konsultacjom w ramach Rady Dialogu Społecznego.

 

We wtorek 24 marca br. specustawę powinien przyjąć Rząd, natomiast głosowanie nad poprawkami ma się odbyć 25 marca br. Przekazanie projektu pod obrady parlamentarne planowane jest wstępnie na piątek 27 marca br. Zakłada się, aby korzystanie ze wsparcia przewidzianego w nowelizowanych przepisach było możliwe począwszy od 01 kwietnia br.

 

 
Pobierz AXELO ALERT: Tarcza antykryzysowa dla przedsiębiorców: rządowy pakiet pomocowy dla pracodawców

 

 

Kontakt:

 

Natalia Ożóg
Radca prawny / Doradca podatkowy / Doradca restrukturyzacyjny / Partner

M: +48 781 471 359 / E: n.ozog@axelo.pl

 

Natalia Sznajder
Radca prawny

E: n.sznajder@axelo.pl

Najnowsze wpisy