Aktualności

Bon gastronomiczny: dodatkowym obowiązkiem dla pracodawcy?

Aktualnie w resorcie Rozwoju, Pracy i Technologii trwają prace nad udzieleniem dodatkowego wsparcia branży najbardziej dotkniętej skutkami obostrzeń pandemicznych tj. branży gastronomicznej.

 

Rząd rozważa wprowadzenie w Polsce tzw. bonu  gastronomicznego (żywnościowego), którego koncepcja miałaby być podobna do przyznawanego od lipca 2020r. bonu turystycznego. Ostateczna decyzja, co do formy nowego bonu jak również wejścia w życie dodatkowego świadczenia, ma zapaść po dokonaniu przez Ministerstwo obliczeń dotyczących całkowitych kosztów pomocy, jej celowości  oraz wytypowania, do jakich podmiotów ten instrument miałby dotrzeć.

 

Z oficjalnych informacji przekazywanych przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, na tym etapie prac przyjęte zostało, że model działania bonu gastronomicznego byłby elektroniczny (podobnie jak bon turystyczny) tj. zamiast pieniędzy „do ręki”, posiadacze bonu mogliby wykorzystywać go we wskazanych lokalach - wydając otrzymane środki na zakup posiłków np. restauracjach. Z uwagi na obowiązujące obostrzenia, prawdopodobnie bon dotyczyłby posiłków sprzedawanych na wynos.

 

Ogólne założenia resortu zakładają również, że grupą docelową osób, dla której dedykowany miałby być bon gastronomiczny, byłaby grupa osób pracujących. Nie wiemy jednak, czy dotyczyć on ma wszystkich pracujących bez względu na podstawę lub formę zatrudnienia, czy tylko osób zatrudnionych na umowie o pracę.

 

Dodatkowo, dystrybucja bonu miałaby odbywać się za pomocą pracodawców, co dodatkowo mogłoby przysporzyć zatrudniającym dodatkowych obowiązków związanych z organizacją przekazywania bonów pracownikom, ustalania i weryfikowania grupy docelowej uprawnionej do otrzymania bonu gastronomicznego, jak również finalnym rozliczeniem wydanych bonów – w tym sporządzeniem odpowiedniej dokumentacji dla podmiotu przekazującego bony gastronomiczne pracodawcy (np. bezpośrednio do Ministerstwa lub innego organu wyznaczonego).

 

Na dzień dzisiejszy Ministerstwo nie ujawnia jednak szczegółów programu. Nie wiadomo zatem wciąż, czy bon będzie rekompensował całość kosztu poniesionego w lokalu gastronomicznym, czy też dotyczyć będzie finansowania tylko części tego kosztu. Pewnym odniesieniem może być podobny program wprowadzony w ubiegłym roku w Wielkiej Brytanii, gdzie rząd finansował 50% wartości rachunku wystawionego przez restaurację.

 

Niewiadomą pozostaje również kwota bonu oraz zasady jego przyznawania. Dla przypomnienia, wartość bonu turystycznego, który ma być pierwowzorem dla bonu gastronomicznego, jest uzależniona od liczby dzieci w rodzinie. Wartość bonu jest zatem wielokrotnością kwoty 500 zł.

 

Czy podobnie będzie w przypadku bonu gastronomicznego? Czy bon gastronomiczny będzie dodatkowym obowiązkiem pracodawcy?

 

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, decyzja o wprowadzeniu bonu gastronomicznego zapadnie w ciągu najbliższych kilkunastu dni. Wtedy również poznamy szczegóły dotyczące kwoty bonu oraz zasad jego przyznawania dlatego zachęcamy Państwa do bieżącego śledzenia strony internetowej naszej kancelarii, jak również naszych profili w mediach społecznościowych.

 

 

Kontakt:

 

Natalia Ożóg, partner, radca prawny / E: n.ozog@axelo.pl

Katarzyna Bielańska, aplikant radcowski / E: k.bielanska@axelo.pl

 

Najnowsze wpisy

Największa kancelaria w regionie Podkarpacia i Lubelszczyzny,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO służby zdrowia podczas epidemii,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO polskich przedsiębiorców podczas epidemii.