Aktualności

Skutki podatkowe zmniejszenia udziału kapitałowego - wyrok NSA

W dniu 19 września br. odbyła się rozprawa przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zmniejszenia udziału kapitałowego w spółce komandytowej (sygn. akt II FSK 3342/17). Eksperci AXELO reprezentowali podatnika przed Dyrektorem Izby Skarbowej, WSA oraz NSA. 

Zarówno zaskarżone stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej wyrażone w indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, jak i orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie nie przychylało się do twierdzeń podatnika. Podatnik podtrzymywał, iż otrzymanie przez niego środków pieniężnych w wyniku obniżenia wartości wkładu w spółce osobowej tj. w spółce komandytowej, nie powoduje żadnych skutków dla niego jako wspólnika - osoby fizycznej w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uzasadniał to tym, iż w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie znajdujemy żadnego przepisu, który stanowiłby, że w przypadku obniżenia wartości wkładu w spółce komandytowej i otrzymania z tego tytułu przez wspólnika środków pieniężnych, powstaje po stronie podatnika przychód.
Organ nie przychylił się do stanowiska podatnika, iż ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera regulacji odnoszących się do wycofania części wkładu ze spółki komandytowej, co w konsekwencji powinno prowadzić do uznania, że "milczenie" ustawodawcy w zakresie konsekwencji podatkowych takiej operacji winno oznaczać, iż jest to obszar wolny od opodatkowania. W ocenie Izby Skarbowej i WSA w niniejszej sprawie powstanie po stronie podatnika przychód z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 5b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi kwota środków pieniężnych ze zmniejszenia udziałów w spółce osobowej w proporcji udziału Podatnika w zysku tej spółki.

Z takim uzasadnieniem nie zgodził się jednak Naczelny Sąd Administracyjny, który przyznał rację podatnikowi. W swoich ustnych motywach rozstrzygnięcia wskazał, iż zarzuty oraz argumenty podniesione przez podatnika w skardze kasacyjnej są zasadne.
 

 

 

Najnowsze wpisy

Największa kancelaria w regionie Podkarpacia i Lubelszczyzny,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO służby zdrowia podczas epidemii,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO polskich przedsiębiorców podczas epidemii.