× Zamknij

Doradztwo sukcesyjne

Wakacje składkowe uchwalone przez Sejm

15.05.2024 | PRAWO PRACY I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Sejm uchwalił w czwartek 9 maja 2023 r. ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, czyli ustawę o tzw. wakacjach składkowych. Ustawa przewiduje możliwość zwolnienia w jednym wybranym miesiącu roku z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

 

Kogo dotyczy?

Zgodnie z uchwaloną ustawą do skorzystania z wakacji składkowych prawo będą miały wszystkie osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), które ubezpieczają do 10 osób (siebie i maksymalnie 9 innych osób), a ich roczny obrót nie przekracza 2 mln euro. Co ciekawe, z możliwości skorzystania z tego rozwiązania wyłączone zostają jednak osoby, które wykonują działalność na rzecz swoich byłych pracodawców.

 

Z wakacji składkowych będą mogli skorzystać przedsiębiorcy niezależnie od formy rozliczania podatku dochodowego (PIT, ryczałt, karta podatkowa), a wsparcie będzie udzielane w trybie pomocy de miniminis.

 

Wpływ na świadczenia

Jak zapewnia Ministerstwo Rozwoju i Technologii w komunikacie opublikowanym w dniu 9 maja 2024 r., wakacje składkowe nie wpłyną na prawo do zasiłku chorobowego ani na wysokość świadczeń emerytalno-rentowych, jak również nie spowodują obniżenia świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Ministerstwo zapowiada, że podczas wakacji przedsiębiorca będzie mógł nadal prowadzić działalność, uzyskiwać przychody i wystawiać faktury.

 

Sposób składania wniosku

Aby skorzystać z wakacji składkowych, przedsiębiorca będzie musiał złożyć stosowny wniosek za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na profilu ZUS w miesiącu poprzedzającym wybrany przez siebie miesiąc, w którym będzie chciał zostać zwolniony z płacenia składek w ramach wakacji składkowych.

22.05.2024 | PRAWO PRACY I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Ustawa o ochronie sygnalistów - etap sejmowy trwa

29.04.2024 | PRAWO PRACY I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Ustawa o ochronie sygnalistów - prace przyspieszają