× Zamknij

Dotacje

Doradztwo sukcesyjne

Ulgi podatkowe na zakup mieszkania poza granicami Polski

25.06.2024 | PODATKI

Organy podatkowe umożliwiają inwestowanie dochodu ze sprzedaży nieruchomości w Polsce na zakup mieszkań poza jej granicami. Dotyczy to zakupu mieszkań w innych krajach Unii Europejskiej w ramach własnych celów mieszkaniowych bez konieczności płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych. W świetle ostatnich interpretacji, osoby inwestujące swój kapitał w zakup nieruchomości, nawet jeśli posiadają już inne mieszkania, mogą skorzystać z ulgi z zastrzeżeniem, że nowe mieszkanie będzie służyło ich własnym celom mieszkaniowym.

 

Interpretacja organu

Zgodnie z interpretacją indywidualną wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 10 maja 2024 r. (0115-KDIT3.4011.369.2024.1.RS) inwestycja w nieruchomości za granicą, takie jak mieszkanie w Hiszpanii może być zwolniona z opodatkowania PIT, o ile spełnia kryteria własnych celów mieszkaniowych. Ustawa o PIT nie ogranicza liczby mieszkań, które można posiadać by skorzystać ze zwolnienia, pod warunkiem, że są one wykorzystywane do osobistych celów mieszkaniowych. Wydana interpretacja dotyczyła osoby, która planuje przeprowadzkę do Hiszpanii. Stan faktyczny uwzględniał plany mieszkaniowe na jesień i zimę umotywowane kwestiami zdrowotnymi. Według organu jest to przykład spełnienia wymogu osobistego wykorzystania nieruchomości, które nie może stanowić przedmiotu najmu ani służyć jako inwestycja kapitałowa. Artykuł 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o PIT precyzuje, że ulga dotyczy nieruchomości nabytych na własne cele mieszkalne w Unii Europejskiej, w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej.

 

Niejednolite stanowisko

Mimo korzystnej interpretacji, eksperci zwracają uwagę na niejednolite podejście organów podatkowych do definicji „własnych celów mieszkaniowych”. Chociaż wynajmowanie mieszkań nie wyklucza automatycznie prawa do ulgi, różne stanowiska w tej sprawie mogą stwarzać prawne niepewności dla podatników. Wobec tego, podatnicy planujący inwestycje w nieruchomościach za granicą powinni dokładnie analizować swoje zamiary w kontekście obowiązujących przepisów, aby upewnić się, że ich inwestycja będzie zgodna z celem ustawy. Jest to szczególnie istotne w kontekście różnorodności interpretacji.

 

Wnioski

Uzyskanie ulgi na zakup mieszkania poza granicami Polski w ramach własnych celów mieszkaniowych jest możliwe, lecz wymaga precyzyjnego zdefiniowania celu inwestycji oraz zbadania aktualnego stanowiska organów podatkowych. Podatnicy powinni być przygotowani na zmieniające się warunki i różnorodność interpretacji.