Aktualności

Biała lista podatników VAT – temat dnia na prawo.pl

1 września 2019 r. zaczną obowiązywać rozwiązania, które znacznie uproszczą pozyskiwanie informacji o przedsiębiorcach zawartych w rejestrach. Od tego dnia zacznie obowiązywać prowadzony w bezpłatnej oraz ogólnodostępnej formie elektronicznej rejestr, obejmujący swoim zakresem byłe rejestry podatników zarejestrowanych, wykreślonych z rejestru, przywróconych do rejestru oraz podatników czynnych i zwolnionych z podatku. Określany będzie on mianem „białej listy podatników VAT”. Jego celem jest umożliwienie szybkiego i łatwego zweryfikowania kontrahenta.

Swoistym novum wprowadzonych rozwiązań jest udostępnienie w rejestrze numeru rachunku bankowego oraz imiennych rachunków w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych zarejestrowanego podmiotu. Motorem zachęcającym przedsiębiorców do korzystania z „białej listy podatników VAT” jest fakt, że w przypadku dokonywania płatności powyżej 15 tys. zł będzie ona mogła zostać dokonana tylko na rachunek, którego numer znajduje się na białej liście – zaniechanie tego obowiązku będzie skutkowało pozbawieniem prawa do zaliczenia owych transakcji w koszty uzyskania przychodu.

 

Więcej o wprowadzanych zmianach i istocie białej listy podatników VAT znajdziecie w artykule autorstwa r.pr. Tomasza Bek oraz apl. Patryka Bialica „Biała lista podatników VAT ma wpłynąć na staranność przedsiębiorców”, który opublikowany został jako temat dnia na portalu prawo.pl

Najnowsze wpisy