Zespół

Tomasz Bek

Partner, Radca Prawny

Tomasz jest partnerem w AXELO Prawo i Podatki dla Biznesu.

Zawód radcy prawnego wykonuje od 2016 r. 

Ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Przed rozpoczęciem pracy w AXELO zdobywał doświadczenie w kancelariach o profilu procesowym oraz biznesowym.

Był członkiem zespołów realizujących strategiczne projekty z zakres fuzji i przejęć oraz optymalizacji podatkowych. Reprezentował interesy Klientów w negocjacjach międzynarodowych projektów handlowych oraz przedsięwzięć typu join venture. Członek i koordynator zespołów przeprowadzających badania prawne (due diligence).

Posługuje się językiem angielskim.

Prywatnie Tomek interesuje się giełdą oraz sportem.