Zespół

Natalia Ożóg

Partner, Radca Prawny

Natalia jest partnerem w AXELO Prawo i Podatki dla Biznesu.

Zawód radcy prawnego wykonuje od 2015 r. W 2010 r. ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. W 2010 r. ukończyła również studia ekonomiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Obecnie jest uczestnikiem studiów doktoranckich w Zakładzie Prawa Pracy Instytutu Administracji i Prawa Publicznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.

Przed rozpoczęciem pracy w AXELO zdobywała doświadczenie w innych wiodących kancelariach o profilu podatkowo – gospodarczym.

Zajmowała się doradztwem prawnym w sprawach krajowych i zagranicznych. Była członkiem zespołów realizujących strategiczne projekty z zakresu optymalizacji podatkowych oraz optymalizacji zatrudnienia. Członek zespołów przeprowadzających badania prawne (duedligence). Specjalizuje się w sprawach z zakresu indywidualnego (w ujęciu krajowym i międzynarodowym) oraz zbiorowego prawa pracy, ochrony konkurencji i konsumentów oraz ochrony danych osobowych. Zajmuje się również opiniowaniem, opracowywaniem i negocjowaniem umów w obrocie gospodarczym.

Posługuje się językiem angielskim.

Prywatnie jest mężatką. Interesuje się siatkówką oraz kajakarstwem.

Obszary