Zespół

Maciej Piotrowski

Aplikant Radcowski

Maciej jest członkiem działu procesowego AXELO Prawo i Podatki dla Biznesu.

Zajmuje się prowadzeniem spraw cywilnych. W szczególności wspiera przedsiębiorców w zakresie windykacji i egzekucji należnych im świadczeń. Ponadto świadczy bieżące doradztwo w sprawach związanych z  nieruchomościami i inwestycjami.

W 2018 r. ukończył studia na kierunku Prawo oraz Zarządzanie w Wyższej Szkole Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkole Wyższej, natomiast w 2019 r. - studia podyplomowe z zakresu prawa karnego skarbowego i gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W trakcie studiów zdobywał doświadczenia zawodowe, angażując się w działalność non-profit w Studenckim Biurze Porad Prawnych oraz podczas praktyk w kancelarii radcowskiej.

Największa kancelaria
w regionie Podkarpacia
i Lubelszczyzny