Zespół

Ewelina Michalska

Aplikant Radcowski

Ewelina specjalizuje się w sprawach z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa medycznego. Negocjuje, opiniuje i przygotowuje projekty umów.

Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas praktyk w kancelariach prawnych specjalizujących się w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców i prokuraturze rejonowej. W trakcie studiów angażowała się w działalność non-profit prowadzoną w ramach Studenckiej Poradni Prawnej działającej przy Krakowskiej Akademii im. A. Frycza-Modrzewskiego w Krakowie.

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza – Modrzewskiego. Za pracę magisterską pt.: „Utrata i osłabienie renomowanego charakteru znaku towarowego”, napisaną pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Janusza Szwaji, otrzymała wyróżnienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w XVI edycji Konkursu UP RP na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej. W 2019 ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa własności intelektualnej w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie jest uczestnikiem seminarium doktoranckiego prowadzonego na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Janusza Szwaji. 

Miłośniczka biegania i dobrej literatury.

Największa kancelaria w regionie Podkarpacia i Lubelszczyzny,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO służby zdrowia podczas epidemii,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO polskich przedsiębiorców podczas epidemii.