Zespół

Ewelina Michalska

Prawnik

W 2018 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza – Modrzewskiego. Za pracę magisterską pt.: „Utrata i osłabienie renomowanego charakteru znaku towarowego” otrzymała wyróżnienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w XVI edycji Konkursu UP RP na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej, napisaną pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Janusza Szwaji. Obecnie jest uczestnikiem seminarium doktoranckiego prowadzonego w Katedrze Prawa Handlowego Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego i słuchaczką studiów podyplomowych z zakresu prawa własności intelektualnej prowadzonych w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
W trakcie studiów angażowała się w działalność non- profit prowadzoną w ramach Studenckiej Poradni Prawnej w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas praktyk w kancelariach prawnych i prokuraturze rejonowej. 
Jej zainteresowania prawnicze skupiają się wokół problematyki prawa własności przemysłowej, w szczególności zagadnień znaków towarowych oraz prawa medycznego.
W AXELO świadczy pomoc prawną w sprawach z zakresu ochrony własności intelektualnej. Negocjuje, opiniuje i przygotowuje projekty umów.
Posługuje się językiem angielskim.