Zespół

Ernest Szczęch

Aplikant Radcowski

Ernest pracuje w zespole prawa procesowego.

Specjalizuje się w sporach dotyczących zagadnień rękojmi i gwarancji. Od 2016 r. Ernest zajmuje się obsługą przedsiębiorców w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego, w tym reprezentowaniem przedsiębiorców w sporach sądowych i przedsądowych.

Jest autorem publikacji dotyczących funkcjonowania przedsiębiorców, w tym z zakresu korupcji gospodarczej oraz przebiegu zgromadzeń wspólników w spółkach kapitałowych. Prelegent na wielu konferencjach. Po ukończeniu prawa na Uniwersytecie Rzeszowskim Ernest odbywa aplikację radcowską przy OIRP w Rzeszowie (II rok). Zdał również specjalistyczny anglojęzyczny egzamin TOLES Higher. W czasach studiów był zaangażowany w działalność pro bono Uniwersyteckiej Kliniki Prawa.

Interesuje się sportem (Juventus F.C.), kinematografią i animacją (w szczególności japońską oraz amerykańską).