Zespół

Damian Chudzik

Młodszy Partner, Radca Prawny

Damian kieruje praktyką prawa własności intelektualnej, nowych technologii, ochrony danych osobowych i zamówień publicznych.

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji, problematyce prawnej z obszaru nowych technologii i handlu elektronicznego, jak również w prawie ochrony danych osobowych i zamówieniach publicznych. Doradza podmiotom z branży e-commerce i IT, uczestniczy w projektach związanych z przygotowywaniem i negocjowaniem umów dotyczących IT, w tym wdrożeniowych, serwisowych i licencyjnych. Reprezentuje Klientów w sporach o ochronę praw własności intelektualnej. Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia procesów cywilnych.  Nadzoruje i koordynuje prace zespołów audytowych ds. ochrony danych osobowych oraz własności intelektualnej w przedsiębiorstwach Klientów.  

Prowadzi szkolenia z ochrony danych osobowych, strategii ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwie oraz prawnych aspektów handlu elektronicznego i zamówień publicznych.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ukończył studia podyplomowe  z prawa własności intelektualnej w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz podyplomowe studia z prawa nowych technologii w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Zawód radcy prawnego wykonuje od 2017 r. 

Interesuje się historią najnowszą, motoryzacją i nowymi technologiami. 

Największa Kancelaria
w regionie Podkarpacia i Lubelszczyzny
od 2018r.

RANKING KANCELARII PRAWNICZYCH

Wyróżnienie w kategorii
Wsparcie dla walczącej Ukrainy

RANKING KANCELARII PRAWNICZYCH