Aktualności

WEBINAR: Ustawa AML (Anti-Money Laundering)

Przepisy ustawy AML nałożyły na instytucje obowiązane szereg obowiązków mających na celu wyeliminowanie zjawiska prania brudnych pieniędzy, czyli sytuacji, gdy pieniądze lub jakiekolwiek inne wartości majątkowe, uzyskane z nielegalnych źródeł bądź przeznaczone na finansowanie nielegalnej działalności, są wprowadzane do legalnego obrotu. Głównymi obowiązkami wynikającymi z ustawy AML jest obowiązek identyfikowania i oceniania ryzyka związanego z praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa finansowego oraz raportowanie tzw. transakcji ponadprogowych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. 


Zapraszamy na bezpłatne spotkanie online „Ustawa AML (Anti-Money Laundering) – obowiązki instytucji obowiązanych w świetle ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”, które odbędzie się 22 października 2020 r. w godz. 10:00-11:30. 

 

REJESTRACJA
Już dzisiaj można zarejestrować się na wydarzenie, które jest całkowicie bezpłatne:  LINK

 

ADRESACI WEBINARIUM
Tematyka webinarium będzie szczególnie interesująca dla podmiotów, na które ustawa AML nakłada obowiązki (przede wszystkim obowiązek sporządzania aktualnych ocen ryzyka i ich przechowywania w wersji papierowej lub elektronicznej), oraz które mogą podlegać kontroli uprawnionych organów, czyli m.in. dla przedsiębiorców przyjmujących lub dokonujących płatności za towary w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, przedstawicieli banków, kas oszczędnościowo kredytowych, pośredników ubezpieczeniowych, reprezentantów zakładów ubezpieczeń, funduszy inwestycyjnych, kantorów wymiany walut, a także notariuszy, przedstawicieli innych zawodów prawniczych, doradców podatkowych, księgowych czy biegłych rewidentów.
 

ZAKRES MERYTORYCZNY

  1. Katalog instytucji obowiązanych
  2. Obowiązki instytucji obowiązanych określone w ustawie AML, w szczególności:
  • wyznaczenie członka zarządu odpowiedzialnego za wdrożenie procedury, kadry kierowniczej odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie oraz pracownika odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności z przepisami
  • zidentyfikowanie oraz dokonanie i aktualizowanie oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu
  • wprowadzenie procedury wewnętrznego i anonimowego zgłaszania przez pracowników instytucji obowiązanej lub inne osoby wykonujące czynności na rzecz instytucji obowiązanej rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu AML
  • gromadzenie i przekazywanie informacji o przeprowadzeniu lub pośredniczeniu
  • w przeprowadzeniu tzw. transakcji ponadprogowej do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
  • zastosowanie właściwych środków bezpieczeństwa finansowego
  1. Kary i sankcje przewidziane za naruszenie ustawy AML.

 

Podczas trwania webinaru, będą mogli Państwo zadawać pytania ekspertowi AXELO. Zapraszamy do udziału w spotkaniu.

 

PROWADZĄCY

Sylwia Grzebyk, Adwokat
Sylwia, w ramach praktyki zawodowej w AXELO, specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa karnego gospodarczego oraz prawa karnego skarbowego. W latach 2016-2018 zdobywała doświadczenie w kancelarii adwokackiej, w której zajmowała się sprawami z zakresu prawa karnego, cywilnego i administracyjnego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej
w Rzeszowie. 

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt: axelo@axelo.pl

 

 

Najnowsze wpisy

Największa kancelaria w regionie Podkarpacia i Lubelszczyzny,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO służby zdrowia podczas epidemii,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO polskich przedsiębiorców podczas epidemii.