Aktualności

WEBINAR: Ulga badawczo-rozwojowa

Zapraszamy na bezpłatne webinarium „Ulga Badawczo - Rozwojowa (B+R)”, które poprowadzą adwokat Katarzyna Matyja oraz adwokat Natalia Roś z AXELO Prawo i Podatki dla Biznesu w dniu 11 lutego br. od godziny 10:00.


Celem webinaru jest zaprezentowanie uczestnikom aktualnych regulacji dotyczących ulgi B+R. Podczas spotkania online nasze ekspertki omówią nie tylko teoretyczne kwestie związane z ulgą B+R, ale przede wszystkim przedstawią praktyczne podejście do wdrożenia ulgi B+R, a także związanych z nią obowiązków ewidencyjnych i  sprawozdawczych oraz przewidywanych korzyści.

Zakres merytoryczny

  • Regulacje prawne dot. ulgi B+R
  • Przesłanki warunkujące możliwość skorzystania przez podatnika z ulgi B+R
  • Korzyści podatkowe ze stosowania ulgi B+R
  • Koszty kwalifikowane
  • Wdrożenie ulgi B+R
  • Rozliczenie ulgi B+R w świetle interpretacji podatkowych

Zapraszamy

do udziału w spotkaniu eksperckim wszystkich przedsiębiorców, bez względu na wielkość prowadzonych przez nich przedsięwzięć, w tym w szczególności osoby odpowiedzialne za księgowość oraz kierowników pionów technicznych.

 

Rejestracja: link

 

 

Prowadzący

Katarzyna Matyja, Adwokat z Kancelarii AXELO Ostrowski Domagalski i Wspólnicy


Katarzyna jest członkiem zespołu projektowego ds. wdrożenia ulgi badawczo – rozwojowej. Ponadto, zajmuje się wsparciem Klientów kancelarii w zagadnieniach z zakresu prawa konkurencji, zamówień publicznych oraz pomocy publicznej. Do jej zadań należy także analiza, opiniowanie i negocjowanie umów w obrocie gospodarczym oraz przygotowywanie ich projektów.


Natalia Roś, Adwokat z Kancelarii AXELO Ostrowski Domagalski i Wspólnicy


Natalia specjalizuje się w kompleksowym  doradztwie prawno – podatkowym dużych i średnich przedsiębiorców. W ramach praktyki AXELO Natalia była członkiem zespołów realizujących projekty restrukturyzacyjne w zakresie optymalizacji i uzyskiwania korzystnych rozwiązań podatkowych. Brała udział w przeprowadzanych przez AXELO badaniach prawnych (due diligence) oraz zajmowała się problematyką cen transferowych. Wspierała oraz reprezentowała Klientów w sprawach z zakresu postępowań podatkowych, kontroli podatkowych oraz postępowań sądowo-administracyjnych, w szczególności w sprawach dotyczących podatków dochodowych oraz karuzeli w podatku VAT.

 

 

Podczas trwania webinaru, będą mogli Państwo zadawać pytania ekspertowi AXELO. Zapraszamy do udziału w spotkaniu.

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt: axelo@axelo.pl

 

Najnowsze wpisy

Największa kancelaria w regionie Podkarpacia i Lubelszczyzny,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO służby zdrowia podczas epidemii,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO polskich przedsiębiorców podczas epidemii.