Aktualności

WEBINAR: Obowiązkowa dematerializacja akcji

Zapraszamy, 3 września br. w godzinach 10:00 – 12:00,  na pierwsze po wakacjach, darmowe webinarium AXELO Prawo i Podatki dla Biznesu. Spotkanie online, w trakcie którego uczestnicy będą mogli poznać kluczowe aspekty obowiązkowej dematerializacji akcji, poprowadzi nasza ekspertka - Paulina Kula.

 

REJESTRACJA

Aby zapisać się na wydarzenie, wystarczy kliknąć w LINK i wpisać wymagane dane. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń

 

ZAKRES MERYTORYCZNY WEBINARIUM

Wejście w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 roku poz. 875) wprowadza szereg nowych rozwiązań dotyczących akcji prywatnych spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych. Celem zmian jest zwiększenie bezpieczeństwa obrotu akcjami spółek niepublicznych i umożliwienia identyfikacji wszystkich akcjonariuszy. Cyfrowa rewolucja nadejdzie 1 marca 2021 roku - papierowe akcje na okaziciela i akcje imienne zostaną zastąpione przez ich elektroniczne odpowiedniki, które będą zapisywane w teleinformatycznym rejestrze akcjonariuszy. Rejestr akcjonariuszy to instytucja nowa dla polskiego porządku prawnego - zastąpi dotychczasowe księgi akcyjne prowadzone przez spółki i wprowadza przymusową dematerializację akcji ww. spółek.

1 stycznia 2020 r. weszła w życie część zmian związanych z wprowadzeniem rejestru akcjonariuszy dla niepublicznych spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych. W związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2, funkcjonowanie organów spółek, a więc również wypełnianie spoczywających na nich obowiązków związanych z wprowadzeniem rejestru akcjonariuszy, zostało znacząco utrudnione. Dlatego też, w celu ułatwienia przedsiębiorcom realizacji tego obowiązku, w mocy zapisów Tarczy 3.0, uległy przesunięciu terminy przewidziane w ustawie dla rejestru akcjonariuszy.

 

  • Konsekwencje wprowadzenia dematerializacji akcji
  • Rejestr akcjonariuszy
  • Zakres danych w rejestrze akcjonariuszy i ich jawność
  • Obowiązki Spółki w związku z dematerializacją akcji – aspekty praktyczne
  • Harmonogram działań związanych z dematerializacją – przebieg procedury oraz obowiązujące terminy
  • Odpowiedzialność Zarządu w procesie dematerializacji
  • WZA i wypłata dywidendy po przeprowadzeniu dematerializacji
  • Nowa rzeczywistość po zdematerializowaniu akcji.

 

ADRESACI WEBINARIUM

Tematyka szczególnie może zainteresować członków zarządów spółek, Rad Nadzorczych, akcjonariuszy, a także osoby rozważające założenie spółki akcyjnej bądź przekształcenie obecnego przedsięwzięcia w spółkę akcyjną.  
 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt: axelo@axelo.pl

 

 

Najnowsze wpisy

Największa kancelaria w regionie Podkarpacia i Lubelszczyzny,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO służby zdrowia podczas epidemii,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO polskich przedsiębiorców podczas epidemii.