Aktualności

WEBINAR: Nowe prawo zamówień publicznych

1 stycznia 2021 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo zamówień publicznych modyfikująca w stosunku do poprzednich przepisów proces przygotowania i udzielenia zamówienia publicznego. Nowe regulacje są dużo obszerniejsze niż uprzednio obowiązujące, a uchwalona ustawa jest nowym aktem prawnym, który zawiera całkiem nowe rozwiązania prawne, dotychczas niewystępujące w krajowym systemie zamówień publicznych.

 

Zapraszamy 3 marca 2021 r. na webinarium, w trakcie którego nasz ekspert przedstawi kluczowe i najbardziej istotne zmiany w przepisach z wykorzystaniem metody porównawczej w odniesieniu do uprzedniego stanu prawnego.

 

Spotkanie online adresowane jest przede wszystkim do pracowników administracji publicznej, przedstawicieli podmiotów udzielających zamówień publicznych, którzy zajmują się przygotowaniem i prowadzeniem postępowań przetargowych, a także reprezentantów wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego.

 

Zakres merytoryczny

  • Systematyka nowej ustawy.
  • Przygotowanie postępowania, analiza potrzeb zamawiającego.
  • Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotowe środki dowodowe.
  • Kwalifikacja podmiotowa wykonawców – warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia wykonawcy, udostępnianie zasobów podmiotów trzecich.
  • Tryby udzielania zamówień publicznych.
  • Procedura unijna i procedura krajowa.
  • Składanie ofert. Badanie i ocena ofert. Przesłanki odrzucenia oferty.

 

Rejestracja: link

 

Prowadzący

Damian Chudzik, Radca prawny z Kancelarii AXELO Ostrowski Domagalski i Wspólnicy

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji, problematyce prawnej z obszaru nowych technologii i handlu elektronicznego, jak również w prawie ochrony danych osobowych i zamówieniach publicznych. Doradza podmiotom z branży e-commerce i IT, uczestniczy w projektach związanych z przygotowywaniem i negocjowaniem umów dotyczących IT, w tym wdrożeniowych, serwisowych i licencyjnych. Reprezentuje Klientów w sporach o ochronę praw własności intelektualnej. Nadzoruje i koordynuje prace zespołów audytowych ds. ochrony danych osobowych oraz własności intelektualnej w przedsiębiorstwach Klientów. Prowadzi szkolenia z ochrony danych osobowych, strategii ochrony własności intelektualnej oraz zamówień publicznych.

 

 

Podczas trwania webinaru, będą mogli Państwo zadawać pytania ekspertowi AXELO. Zapraszamy do udziału w spotkaniu.

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt: axelo@axelo.pl

 

Najnowsze wpisy

Największa kancelaria w regionie Podkarpacia i Lubelszczyzny,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO służby zdrowia podczas epidemii,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO polskich przedsiębiorców podczas epidemii.