Aktualności

WEBINAR: Formy modyfikowania warunków zatrudnienia

Legislacja antykryzysowa wprowadziła liczne mechanizmy zmian warunków zatrudnienia pracowników. Dla podmiotów będących pracodawcami jak i samych pracowników przygotowaliśmy webinarium poświęcone najważniejszym zmianom w przepisach tarcz antykryzysowych w tym zakresie.

 

Już 12 listopada, podczas spotkania online, nasza ekspertka, adwokat Sylwia Potępa, przedstawi od strony praktycznej kluczowe kwestie, w szczególności zapisy dotyczące polecenia pracy zdalnej, możliwości wprowadzania elastycznych zasad ustalania pracownikom czasu pracy, ograniczenia wysokości odpraw, odszkodowań czy innych świadczeń pieniężnych przewidzianych do wypłaty na wypadek rozwiązania umowy o pracę.


REJESTRACJA


Już dzisiaj można zarejestrować się na wydarzenie, które jest całkowicie bezpłatne:  LINK

 

ZAKRES MERYTORYCZNY

 

  • Praca zdalna
  • Wypowiedzenie umowy o zakazie konkurencji
  • Przestój ekonomiczny/obniżenie wymiaru czasu pracy
  • Ograniczenie wysokości odpraw, odszkodowań lub innych świadczeń pieniężnych przewidzianych do wypłaty na wypadek rozwiązania umowy o pracę
  • Zawieszenie obowiązków pracodawcy związanych z tworzeniem lub funkcjonowaniem ZFŚS
  • Zmiana systemu lub rozkładu czasu pracy pracowników oraz polecenia świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych, pozostawania w gotowości do pracy i realizowania prawa do wypoczynku w wyznaczonym miejscu
  • Wprowadzanie elastycznych zasad ustalania pracownikom czasu pracy
  • Przeniesienie pracownika samorządowego
  • Zmiany zatrudnienia w administracji państwowej.

    
PROWADZĄCY

 

Sylwia Potępa / Adwokat z Kancelarii AXELO Ostrowski Domagalski i Wspólnicy

 

Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców i klientów biznesowych, w szczególności z zakresu prawa pracy, gospodarczego, cywilnego, oraz prawa administracyjnego. Zdobyła doświadczenie w zakresie prowadzenia procesów sądowych, w szczególności dotyczących z zakresu prawa pracy oraz spraw gospodarczych, jak również w reprezentacji klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych, pracując w Kancelariach o profilu gospodarczym. Od 2017 r. wykonuje zawód adwokata. Aplikację adwokacką odbyła w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie. Odbyła również studia cząstkowe na kierunku prawa na Universidad Pablo de Olavide w języku angielskim.

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt: axelo@axelo.pl

 

 

Najnowsze wpisy

Największa kancelaria w regionie Podkarpacia i Lubelszczyzny,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO służby zdrowia podczas epidemii,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO polskich przedsiębiorców podczas epidemii.