Aktualności

Ważny wyrok TK w sprawie podatku od nieruchomości

W dniu 24 lutego 2021 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok (sygn. akt SK 39/19), w którym uznał, że  art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych rozumiany w ten sposób, że o związaniu gruntu, budynku lub budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej decyduje wyłącznie posiadanie gruntu, budynku lub budowli przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jest niezgodny z art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.


Jak wynika z ustnego uzasadnienia wyroku przedsiębiorcy nie mogą być obciążani wyższą stawką podatku jedynie z powodu posiadania nieruchomości, które nie służą im do prowadzenia działalności gospodarczej.


Artykuł 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie odróżnia bowiem sytuacji podatkowej przedsiębiorców posiadających nieruchomości, ale niewykorzystujących  ich w biznesie, oraz posiadających nieruchomości wykorzystywane w prowadzonej działalności.
Takie ukształtowanie przepisów prowadzi do sytuacji, w której wszystkie nieruchomości posiadane przez przedsiębiorcę podlegają opodatkowaniu według maksymalnych stawek, przewidzianych dla przedmiotów związanych z działalnością gospodarczą. Majątek prywatny, niewykorzystywany do działalności gospodarczej, powinien być natomiast opodatkowany stawkami podstawowymi.


W związku z wyrokiem TK przedsiębiorcy, mają możliwość przeprowadzenia weryfikacji dotychczasowego podejścia do opodatkowania nieruchomości i obiektów będących w posiadaniu przedsiębiorców – może się okazać, że część z nich będzie mogła korzystać z preferencyjnego opodatkowania.

 

Kontakt:

Marzena Kidacka, partner, radca prawny, doradca podatkowy / E: m.kidacka@axelo.pl
Kinga Zając, aplikant radcowski / E: k.zajac@axelo.pl

 

 

 

 

Najnowsze wpisy

Największa kancelaria w regionie Podkarpacia i Lubelszczyzny,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO służby zdrowia podczas epidemii,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO polskich przedsiębiorców podczas epidemii.