Obszary

Postępowania administracyjne

Działania AXELO w obrębie obszaru prawa administracyjnego koncentrują się przede wszystkim na reprezentacji naszych Klientów w postępowaniach administracyjnych przed wszelkimi organami administracji publicznej, a także w postępowaniach sądowoadministracyjnych przed sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. 
Nasze działania obejmują doradztwo strategiczne – dzięki temu jeszcze przed rozpoczęciem formalnych postępowań możliwe jest powzięcie wiedzy, która jest niezbędna  do podjęcia niezbędnych kroków prawnych, w tym m.in. uzyskania rozmaitych zezwoleń, pozwoleń, koncesji, gwarancji czy doprowadzenia do zawarcia stosownych umów.
 Świadczona pomoc prawna obejmuje również szeroko rozumiane doradztwo prawne na rzecz podmiotów indywidualnych w kontekście ich praw i obowiązków aktualnych w konfrontacji z organami administracji publicznej, w tym organów państwa działających w sferze imperium. 

Usługi AXELO obejmują przede wszystkim postępowania dotyczące spraw z zakresu:

 • prawa o gospodarce nieruchomościami, z uwzględnieniem nieruchomości rolnych,
 • prawa budowlanego, z uwzględnieniem norm dotyczących wyrobów budowlanych,
 • prawa zamówień publicznych,
 • prawa zagospodarowania przestrzennego,
 • prawa energetycznego,
 • prawa ochrony środowiska,
 • prawa migracyjnego,
 • prawa przedsiębiorców,
 • prawa żywnościowego.
   

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

KATARZYNA KANIK / RADCA PRAWNY

+17 230 65 80