Obszary

Nieruchomości i inwestycje

Prowadzimy szczegółową realizację obsługi prawnej obrotu nieruchomościami i inwestycji budowlanych oraz deweloperskich. Towarzyszymy naszym Klientom od początku realizacji przez nich inwestycji.

W obszarze obsługi związanej z nieruchomościami oraz inwestycjami, oferujemy m. in.:

  • określenie stanu prawnego gruntów;

  • ocenę ryzyka inwestycyjnego;

  • opracowywanie oraz analizę prawną umów sprzedaży, najmu i dzierżawy nieruchomości;

  • wsparcie w uzyskaniu rozmaitych zezwoleń organów;

  • wnioskowanie o wydanie decyzji administracyjnych;

  • analizę wydanych decyzji administracyjnych;

  • realizację wynikłych sporów sądowych;

  • kompleksową obsługę prawną inwestycji.

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

KATARZYNA KANIK / RADCA PRAWNY

+48 17 230 65 80

Największa kancelaria
w regionie Podkarpacia
i Lubelszczyzny