Aktualności

Prawo pracy a zagrożenie koronawirusem

Art. 210 k.p. przewiduje szczególny przypadek odmowy wykonania polecenia służbowego: w sytuacji, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo, gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik w takich okolicznościach ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego. 


Pracownik może odmówić wykonania polecenia, gdy wyjazdowi towarzyszy ryzyko wynikające np. z zamieszek czy epidemii, jakie mają miejsce w określonym kraju. Przeciwwskazania zdrowotne również są wystarczającym powodem odmowy, jakkolwiek wymagane jest okazanie stosownego zaświadczenia lekarskiego.


Mając na uwadze, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) została powiadomiona o nowym wirusie przez Chiny pod koniec grudnia 2019r., a liczba osób, które zmarły z powodu koronawirusa nadal rośnie, wydaje się, że odmowa pracownika wykonania polecenia wyjazdu do Chin w najbliższym czasie, wskazując jako przyczynę obawę o zdrowie i życie, jest uzasadniona. Pracodawca powinien uwzględnić wyjaśnienia pracownika i nie wyciągać żadnych konsekwencji negatywnych wobec pracownika. 
 

Zapraszamy do lektury artykułu autorstwa Justyny Guni, który ukazał się na łamach strefabiznesu.pl / 3 lutego 2020 roku.


Kontakt: 

  • Justyna Gunia, radca prawny / j.gunia@axelo.pl

Najnowsze wpisy

Największa kancelaria w regionie Podkarpacia i Lubelszczyzny,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO służby zdrowia podczas epidemii,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO polskich przedsiębiorców podczas epidemii.