Aktualności

Obowiązek noszenia maseczek

2 grudnia 2020r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (opublikowane w Dzienniku Ustaw pod poz. 2132). Zmieniło ono obowiązujący od soboty 28 listopada 2020r. nakaz zakrywania ust i nosa w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, niezależnie czy jest to niewielki pokój, open space w biurze, czy hala fabryczna.


Obowiązek noszenia maseczki został sformułowany aktualnie w inny sposób: „(…)w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej”. Wobec powyższego, druga część zapisu stanowi istotną zmianę względem wcześniej proponowanych rozwiązań. Podsumowując: do najnowszego rozporządzenia dodano możliwość uchylenia obowiązku przez pracodawcę.

 

Poprzednio, na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 2091) usta i nos trzeba było zakrywać również w tych miejscach, w których wcześniej można było przebywać z odsłoniętą twarzą. W praktyce oznaczało to, że w zakładzie pracy należało zakrywać usta i nos nie tylko w pokoju, w którym siedzą co najmniej dwie osoby, ale także w otwartej przestrzeni typu open space. Wobec powyższego, w biurze, hali produkcyjnej, warsztacie czy na spotkaniu służbowym - maseczka  była obowiązkowa. Aktualnie to pracodawca może zdecydować o zakrywaniu ust i nosa przez pracowników, jeśli w pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba. W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia wskazano, iż poprzednie rozwiązanie było zbyt daleko idące, w związku z czym zmodyfikowano je tak, by pracodawca decydował w tym zakresie.


Obowiązek powyższy istnieje do 27 grudnia 2020r.


Należy również zaznaczyć, że najnowsze przepisy dopuszczają już spożywanie posiłków i napojów bez maseczki na terenie zakładów pracy. Nie jest to uzależnione od decyzji pracodawcy. Poprzednie rozporządzenie z 28 listopada 2020r. również zawierało obostrzenia w tym zakresie i zobowiązywało do noszenia maseczek, również w kuchni czy jadalni zakładu pracy.


Dodatkowo, zgodnie z treścią rozporządzenia, zakłady pracy są obowiązane zapewnić zatrudnionym rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk, a także odległość między stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii.

 

Kontakt:

Justyna Gunia
Radca Prawny

M: +536 426 274
E: j.gunia@axelo.pl

 

Najnowsze wpisy

Największa kancelaria w regionie Podkarpacia i Lubelszczyzny,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO służby zdrowia podczas epidemii,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO polskich przedsiębiorców podczas epidemii.