× Zamknij

Doradztwo sukcesyjne

Partnerzy

...

Dobrowolna organizacja zrzeszająca przedsiębiorców. Obszarem swojego działania obejmuje cały region Podkarpacia. Wszyscy przedsiębiorcy – założyciele PKB – kierują firmami, które osiągnęły znaczący sukces w skali ogólnopolskiej i międzynarodowej. Podkarpacki Klub Biznesu aktualnie zrzesza blisko 300 przedsiębiorców głównie z województwa podkarpackiego.

Izba jest rzecznikiem interesów przedsiębiorców i pracodawców. obejmuje swoim działaniem obszar południowo-wschodniej Polski. Zrzesza ponad 180 firm – aktywnych członków, współpracuje bezpośrednio z około 5.000 firmami, dociera do blisko 10.000 firm, a jej działania w sprawach ogólnych dotyczą wszystkich podmiotów gospodarczych. Ze wsparcia i doświadczenia Izby korzystają władze państwowe i samorządowe różnych szczebli.

Sądecka Izba Gospodarcza zrzesza na zasadzie dobrowolności podmioty gospodarcze z regionu byłego województwa nowosądeckiego. Do Izby należą przede wszystkim małe i średnie firmy, prowadzące działalność gospodarczą w sferze produkcji, handlu i usług. SIG to na dziś 331 firm reprezentujących 45 branż gospodarki.

Jedna z najstarszych bilateralnych izb gospodarczych w Polsce. Już od 1992 roku działa na rzecz rozwoju polsko-ukraińskich stosunków gospodarczych oraz kulturalnych. Doświadczenie i wiedza połączona z profesjonalnym podejściem do partnerów biznesowych pozwala z powodzeniem reprezentować firmy zrzeszone w Izbie oraz realizować wizję sprawnej i efektywnej współpracy gospodarczo-kulturalnej.

Wpływowa, polska organizacja biznesowa. Dzięki jej działaniom, firmy wpływają na kształt prawa, prowadzą dialog z administracją i otrzymują narzędzia do rozwoju swojego biznesu. Reprezentuje swoich członków w Polsce i Unii Europejskiej.

Ma stałe przedstawicielstwo w Brukseli i jako jedyna organizacja z Polski należy do BusinessEurope – największej europejskiej organizacji biznesu. Skupia ponad 4100 firm, zatrudniających ponad milion pracowników.

Dobrowolna, samorządna organizacja, niezależna w swej działalności statutowej od organów władzy publicznej oraz organizacji politycznych, społecznych i zawodowych. Podstawowym celem Związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim pracodawców konsultingu wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy publicznej.

Największa niezależna organizacja biznesu w Polsce. Powstała w 1990 roku. Reprezentuje największą liczbę przedsiębiorców, łącząc 160 organizacji biznesowych. Prowadzi monitoring działalności ustawodawczej Sejmu, przekazuje zbiór postulatów przedsiębiorców do Rządu, Parlamentu, Kancelarii Prezydenta i organów UE. Stale współpracuje z Rządem oraz agencjami rządowymi (PAIH, PARP, KOWR) w ramach realizacji projektów międzynarodowych.

Pierwsze w Polsce stowarzyszenie, zrzeszającym wyłącznie polskich producentów części i akcesoriów motoryzacyjnych. PGM stawia sobie za cel tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi polskich przedsiębiorstw przemysłu motoryzacyjnego. Zintegrowani w działaniu zwiększają konkurencyjność i dostępność części i akcesoriów motoryzacyjnych, pochodzących od rodzimych producentów.

Jedyna pozarządowa i niesektorowa organizacja międzynarodowa zajmująca się sprawami fiskalnymi. IFA jest neutralną, niezależną, nielobbystyczną organizacją, jedyną globalną siecią tego typu. Jako organizacja non-profit, IFA zapewnia neutralną i niezależną platformę, na której przedstawiciele wszystkich zawodów i interesów mogą się spotkać i dyskutować na najwyższym poziomie o międzynarodowych kwestiach podatkowych.