Aktualności

Konsultacje objaśnień obejmujące fundusz na cele inwestycyjne

Od 2021 r. przedsiębiorcy mają możliwość rozliczania swoich kosztów uzyskania przychodu w oparciu o fundusz na cele inwestycyjne. Istotą tego rozwiązania jest szybsze rozliczenie inwestycji w porównaniu do dotychczasowych zasad opodatkowania, poprzez zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów odpisów na wyodrębniony w kapitale rezerwowym fundusz - utworzony na cele inwestycyjne. Niewątpliwie wprowadzone regulacje miały na celu stymulacje inwestycji na terenie Polski oraz wsparcie wzrostu gospodarczego.


W związku z faktem, iż zaproponowane przepisy dostarczają podatnikom sporo wątpliwości, Ministerstwo Finansów postanowiło opublikować projekt objaśnień, w którym zostanie przedstawiona wykładnia możliwości skorzystania z tego rozwiązania w zakresie:

 

  • podmiotów uprawnionych do utworzenia funduszu na cele inwestycyjne,
  • zasad jego tworzenia, 
  • wydatków na cele inwestycyjne,
  • skutków niewłaściwego wydatkowania środków funduszu,
  • wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów poszczególnych wydatków.


Resort finansów wyjaśnia m.in. termin, w jakim środki powinny zostać rozprowadzone wskazując, iż zgromadzone pieniądze muszą być wydane na określone inwestycje nie później niż w roku podatkowym następującym po roku, w którym dokonano odpisu. Wyjątek stanowi sytuacja, w której podatnik poinformuje naczelnika urzędu skarbowego o planowanych inwestycjach, wówczas czas zostaje wydłużony do 3 lat.

W projekcie objaśnień rozstrzygnięta została również kwestia zaliczenia VAT-u do wydatków na cele inwestycyjne. Niekorzystnie dla podatników Ministerstwo wskazało, że nie obejmują one wartości VAT naliczonego, zatem w sytuacji, gdy przedsiębiorca, który omyłkowo dokonał zapłaty wartości brutto należności ze środków rachunku inwestycyjnego, w przypadku gdy zapłata objęła również podatek VAT, który podlega uwzględnieniu jako podatek naliczony w rozliczeniu podatku VAT, niezwłocznie należy uzupełnić środki funduszu o kwotę tego podatku.


Preferencja funduszu na cele inwestycyjne kierowana jest do podmiotów z najbardziej ograniczonym dostępem do finansowania dłużnego, podobnie jak w przypadku ,,Estońskiego CIT-u”, a rozliczenie w kosztach podatkowych odpisów dokonywanych na fundusz jest dobrowolne. To przedsiębiorca decyduje, czy chce skorzystać z tego rozwiązania podatkowego. Dodatkowo przepisy ,,Nowego Ładu” wprowadzają kolejne uproszczenia w tym zakresie, albowiem od 2022 roku zniesiony zostanie obowiązujący w tym roku limit przychodów na poziomie 100 mln rocznie, a ponadto z rozwiązania będą mogły skorzystać nie tylko spółki akcyjne oraz z o.o. ale również spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne, proste spółki akcyjne i spółdzielnie.


Niewątpliwie proponowane rozwiązanie może okazać się korzystne dla firm, które planują inwestycje, a nie poniosły jeszcze na ten cel żadnych wydatków, natomiast odnotują zysk w 2021 r. Dzięki odpisom na fundusz będą mogły obniżyć swoją podstawę opodatkowania, a w związku z tym zapłacić niższy podatek.

 

 

Kontakt

Nina Walczyk, radca prawny / E: n.walczyk@axelo.pl

 

Najnowsze wpisy

Największa kancelaria
w regionie Podkarpacia
i Lubelszczyzny