Aktualności

COVID-19: zmiany i nowe obostrzenia

W związku z trwającą w dalszym ciągu epidemią Covid-19 oraz z uwagi na wzrost zachorowań w ostatnim czasie, dnia 10 października 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, dalej zwane „Rozporządzeniem”. Mocą Rozporządzenia dokonano zmian w zakresie niektórych z obostrzeń obowiązujących dotychczas, niektóre z nich pozostawiono w formie niezmienionej, jak również wprowadzono nowe ograniczenia.

 

W załączniku (pobierz plik) przedstawiamy nowo wprowadzone ograniczenia, nakazy i zakazy, jak również wskazujemy na te kwestie,  które uległy zmianie. 

 

Z informacjami nt. aktualnych obostrzeń można zapoznać się za pośrednictwem Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej. Poniżej przesyłamy aktywny link, pod którym zamieszczane zostają na bieżąco informacje dotyczące ograniczeń, zakazów i nakazów obowiązujących w związku z epidemią:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

 

Jednocześnie chcemy podkreślić, że obowiązki pracodawców w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa Covid-19 oraz dbania o zdrowie pracowników nie uległy zmianie. Nadal są oni zobowiązani zapewnić osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk oraz odległość między stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii.  

Najnowsze wpisy

Największa kancelaria w regionie Podkarpacia i Lubelszczyzny,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO służby zdrowia podczas epidemii,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO polskich przedsiębiorców podczas epidemii.