Aktualności

Podmiotowe zwolnienie z podatku VAT – nowe ograniczenia

Od 1 września część przedsiębiorców o rocznych obrotach do 200 tys. zł nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia podmiotowego VAT.

Zgodnie z art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej jako ustawa o VAT) zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł.  Jest to tzw. zwolnienie podmiotowe, popularne wśród jednoosobowych przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej. Ustawa o VAT ograniczała możliwość zastosowania zwolnienia podmiotowego wobec niektórych branż  - jak branża metali, sprzedaż wyrobów akcyzowych, czy też usług prawnych. 

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1520) wprowadza nowe ograniczenia co do możliwości zastosowania tego typu zwolnienia. Ze zwolnienia z podatku dla najmniejszych przedsiębiorców (z obrotami do 200 tys. zł wartości sprzedaży) nie będą mogli już korzystać podatnicy, którzy handlują na odległość (w sieci lub telefonicznie) m.in. elektroniką, sprzętem elektrycznym, RTV i AGD, kosmetykami, wyrobami optycznymi. Ponadto ze zwolnienia podmiotowego nie będą mogli korzystać sprzedawcy części do samochodów i motocykli oraz świadczących usługi ściągania długu, w tym faktoringu – niezależnie od tego, za pomocą jakich kanałów prowadzą sprzedaż. Zmiany należy ocenić jako kolejny etapu uszczelniania systemu podatkowego, który ma przełożyć się na zwiększenie dochodów budżetu państwa z tytułu odprowadzanego podatku VAT.  

Ma to istotne znaczenie także dla podatników, których podstawowy zakres działalności nie obejmuje handlu ww. towarami – przykładowo, incydentalna sprzedaż używanego komputera przy pomocy internetowej platformy z ogłoszeniami będzie wiązać się z utratą prawa do podmiotowego zwolnienia z VAT.
Nowe regulacje będą miały zastosowanie od dostaw dokonanych od 1 września oraz będą dotyczyły płatności otrzymanych po tym dniu. 
Zwracamy zatem uwagę, że w przypadku sprzedaży towarów wykluczających zwolnienie podmiotowe konieczne będzie dopełnienie formalności na gruncie podatku VAT w postaci rejestracji działalności gospodarczej w rejestrze VAT oraz zapewnienie stałego wypełniania obowiązków spoczywających na podatnikach VAT - w postaci składania odpowiednich deklaracji, przesyłania plików JPK i innych. 

W przypadku problemów bądź też wątpliwości – zapraszamy do kontaktu. 

Autorzy: Maciej Letkiewicz - prawnik, Maciej Wilczyński - radca prawny, doradca podatkowy
 

 

Najnowsze wpisy

Największa kancelaria w regionie Podkarpacia i Lubelszczyzny,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO służby zdrowia podczas epidemii,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO polskich przedsiębiorców podczas epidemii.