× Zamknij

Doradztwo sukcesyjne

Nieruchomości i inwestycje budowlane

Oferujemy profesjonalne doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami oraz procesów inwestycyjno – budowalnych. Zakresem naszej oferty objęte są wszystkie sektory rynku nieruchomości, tj. mieszkaniowe, biurowe, handlowe, hotelowe, przemysłowe, magazynowe, jak również rolne.

 

Zapewniamy efektywną obsługę wszystkich typów transakcji nieruchomościowych, tj. sprzedaży, dzierżawy, najmu, leasingu, jak również obsługę procesu zarządzania nieruchomościami. Przeprowadzamy badania due diligence nieruchomości na zlecenie inwestora lub sprzedawcy. Przygotowujemy opinie prawne dla celów nabywania i finansowania zakupu nieruchomości.

 

Świadczymy kompleksową obsługę prawną procesu inwestycyjno - budowlanego, zapewniając wsparcie zarówno na etapie przygotowania, jak i realizacji inwestycji, w tym przy zawieraniu niezbędnych umów i uzyskiwaniu wymaganych decyzji administracyjnych (środowiskowych, o warunkach zabudowy, pozwoleń na budowę, pozwoleń zamiennych, pozwoleń na użytkowanie). Reprezentujemy uczestników procesu inwestycyjno - budowalnego w postępowaniach sądowych.

Lider praktyki

Usługi

  • Audyt nieruchomości – badanie stanu prawnego nieruchomości; ocena ryzyk związanych z nabyciem nieruchomości oraz możliwości jej zagospodarowania (realizacji konkretnej inwestycji).
  • Obsługa prawna obrotu nieruchomościami – doradztwo prawne w transakcjach nabywania i sprzedaży, najmu, dzierżawy, leasingu nieruchomości; przygotowywanie i negocjowanie dedykowanych umów.
  • Obsługa prawna procesu inwestycyjno – budowlanego – reprezentacja klientów jako stron w postępowaniach administracyjnych w zakresie decyzji środowiskowych, decyzji o warunkach zabudowy, pozwoleń na budowę, pozwoleń zamiennych, pozwoleń na użytkowanie; przygotowywanie i negocjowanie umów o roboty budowlane, umów o generalne wykonawstwo oraz podwykonawstwo, umów o prace projektowe, nadzór inwestorski, obsługę geodezyjną, umów z gestorami mediów i innych.
  • Finansowanie - kompleksowe doradztwo prawne w toku negocjowania umów z instytucjami finansującymi realizacje inwestycji.
  • Spory – obsługujemy procesy sądowe związane z nieruchomościami i inwestycjami budowlanymi.