× Zamknij

Doradztwo sukcesyjne

Restrukturyzacje i postępowania upadłościowe

Postępowania upadłościowe oraz restrukturyzacyjne cechuje wysoki stopień złożoności i skomplikowania. Skuteczne i bezpieczne przeprowadzenie postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego wymaga nie tylko eksperckiej wiedzy, ale również doświadczenia.

 

W ramach praktyki udzielamy wsparcia prawnego przedsiębiorcom zagrożonym niewypłacalnością i niewypłacalnym oraz ich wierzycielom. Zapewniamy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców przechodzących proces restrukturyzacji lub postępowań upadłościowych.

Lider praktyki

dr Marzena Kidacka

partner, radca prawny, doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny

Usługi

  • Postępowania upadłościowe - przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości; zgłoszenie wierzytelności; ustalanie listy wierzytelności; wyłączenia z masy; kontrola i wycena składników masy; kontrola planów podziału; kontakty z syndykiem i sędzią – komisarzem.
  • Restrukturyzacje sądowe - przygotowanie i wykonanie jak najlepszych propozycji układowych w sądowym postępowaniu restrukturyzacyjnym; opracowanie i negocjacje niezbędnych dla układu porozumień przed- i okołoukładowych typu standstill, pactum de non petendo, umów finansowych, porozumień korporacyjnych; dostosowanie do przyszłego układu struktury korporacyjnej i majątkowej przedsiębiorstwa; reorganizacja zatrudnienia; opracowanie ram prawnych pozyskania finansowania dla przyszłej restrukturyzacji w drodze umów kredytowych, pomocy publicznej, czy restrukturyzacji długu publicznego.
  • Pozasądowa restrukturyzacja długu – zawieranie ugód pozasądowych z wierzycielami prywatnymi oraz układów ratalnych z ZUS, US i innymi wierzycielami publicznoprawnymi; doradztwo w zakresie pozyskania nowego finansowania.

 

Doradzający w ramach praktyki

dr Marzena Kidacka
partner, radca prawny, doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny
Michał Sowa
radca prawny, doradca restrukturyzacyjny

Powiązane aktualności

06.02.2024 | PRZEKSZTAŁCENIA I RESTRUKTURYZACJE

Procedura zawierania układu oraz jego możliwe skutki

06.06.2023 | PRZEKSZTAŁCENIA I RESTRUKTURYZACJE

Przekształcenie przedsiębiorcy ubezwłasnowolnionego całkowicie

20.10.2022 | PRZEKSZTAŁCENIA I RESTRUKTURYZACJE

Restrukturyzacja a upadłość – kiedy podjąć właściwe kroki?

07.12.2021 | PRZEKSZTAŁCENIA I RESTRUKTURYZACJE

Duże zmiany w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym