× Zamknij

Doradztwo sukcesyjne

Podatek u źródła (WHT)

Kontakt

dr Marzena Kidacka

partner, radca prawny, doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny

Zakres audytu

  • Analiza transakcji pod kątem obowiązku poboru podatku u źródła
  • Analiza transakcji pod kątem możliwości zastosowania niższej stawki WHT lub niepobrania podatku oraz weryfikacja prawidłowości traktowania transakcji jako niepodlegających WHT
  • Weryfikacja prawidłowości dokumentowania rezydencji podatkowej kontrahenta
  • Weryfikacja zachowania należytej staranności przy stosowaniu preferencji w WHT (m.in. dokumentowanie statusu rzeczywistego właściciela należności oraz prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej)
  • Weryfikacja możliwości i prawidłowości zastosowania mechanizmu pay & refund
  • Identyfikacja ryzyk związanych z transakcjami transgranicznymi w WHT oraz minimalizacja tych ryzyk