× Zamknij

Dotacje

Doradztwo sukcesyjne

Audyt własności intelektualnej

Kontakt

Zakres audytu

Audyt własności intelektualnej ma na celu dokonanie przeglądu posiadanych aktywów intelektualnych, nabytych i używanych przez przedsiębiorstwo w celu ustalenia ich statusu prawnego, potencjalnego ryzyka związanego z ich stosowaniem oraz posiadanych środków do ich ochrony i efektywnego wykorzystywania.

 

W ramach audytu m.in.:

  • Identyfikujemy aktywa własności intelektualnej: patenty, wzory użytkowe i przemysłowe, znaki towarowe, zgłoszenia nazwy domen, prawa autorskie, know-how, informacje poufne, publiczne ujawnienia oraz daty zgłoszeń (dla zarejestrowanych praw), ich zasięg geograficzny, opłaty za utrzymanie;
  • Identyfikujemy obszary wykorzystania poszczególnych aktywów własności intelektualnej: rodzaje, obszary i sposób użytkowania oraz aktywa niewykorzystywane;
  • Weryfikujemy sprawy naruszeń praw własności intelektualnej;
  • Sprawdzamy kontrakty dot. własności intelektualnej;
  • Oceniamy istniejącą /pomagamy wdrożyć strategię własności intelektualnej firmy.

Powiązane aktualności

04.05.2022 | OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Nowe Prawo własności przemysłowej

07.10.2021 | OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

UOKIK zbada reklamy w mediach społecznościowych

03.03.2020 | OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Wzory przemysłowe - wygrana przed TSUE

04.05.2022 | OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Nowe Prawo własności przemysłowej

07.10.2021 | OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

UOKIK zbada reklamy w mediach społecznościowych

03.03.2020 | OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Wzory przemysłowe - wygrana przed TSUE