× Zamknij

Dotacje

Doradztwo sukcesyjne

Prawo energetyczne

Prowadzimy kompleksową obsługę przedsiębiorców w zakresie prawa energetycznego. Specjalizujemy się w doradztwie inwestycyjnym dotyczącym zarówno konwencjonalnych, jak też odnawialnych źródeł energii. Wspieramy przedsiębiorców w zielonej transformacji, zwłaszcza zainteresowanych instalacjami fotowoltaicznymi i farmami wiatrowymi.

 

Doradzamy w sprawach dotyczących realizacji obowiązków regulacyjnych spoczywających na uczestnikach rynku energii i paliw. Reprezentujemy klientów w sporach m.in. regulacyjnych, dotyczących przyłączania do sieci, stosowania taryf, wyznaczania operatorów sieciowych.

Lider praktyki

Usługi

  • Koncesje - doradztwo w zakresie uzyskiwania koncesji na wykonywanie działalności dotyczącej wytwarzania, obrotu i dystrybucji paliwami i energią, w tym obowiązków koncesyjnych dla wytwórców energii elektrycznej w OZE.
  • Umowy – weryfikacja umów sprzedaży / dystrybucji energii elektrycznej, ciepła i gazu oraz umów przyłączeniowych; doradztwo w kontaktach z przedsiębiorstwami energetycznymi.
  • OZE i elektromobilność – doradztwo dla przedsiębiorców zainteresowanych zainstalowaniem lub korzystaniem z instalacji fotowoltaicznych, kupnem zielonej energii; dofinansowania i ulgi dla projektów OZE; negocjowanie umów dzierżawy pod budowę instalacji OZE.
  • Postępowania - reprezentacja w postępowaniach przed Prezesem URE oraz innymi organami administracji, m. in. w sprawach związanych z koncesjami na prowadzenie działalności, taryfami, odmową zawarcia umowy przyłączeniowej, również na etapie sądowym i sądowo-administracyjnym.
  • Obsługa prawna procedur przyłączania do sieci energetycznych

Doradzający w ramach praktyki