× Zamknij

Dotacje

Doradztwo sukcesyjne

Niezależny Audyt Funkcji Podatkowej (NAFP) oraz Audyt Funkcji Podatkowej

Audyt funkcji podatkowej to ważny element zarządzania podatkami i podstawa rozwoju firmy. Krajowa Administracja Skarbowa wymaga od podatników, aby ich systemy kontroli wewnętrznej były efektywne i skuteczne. Niezależny Audyt Funkcji Podatkowej jest warunkiem wejścia w Program Współdziałania.

 

Wejście w życie „Polskiego Ładu” i wprowadzenie obowiązku publikowania informacji o strategiach podatkowych to duże wyzwania dla podatników. Ponadto Ministerstwo Finansów planuje rozszerzyć obowiązki informacyjne dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których dane z zeznań podatkowych są publicznie publikowane. Dodatkowo, coraz więcej podmiotów przystępuje do Programu Współdziałania, co wymaga stworzenia skutecznych Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego. Program Współdziałania pozwala na ścisłą i realną współpracę z administracją skarbową w wypełnianiu obowiązków podatkowych.

dr Marzena Kidacka

partner, radca prawny, doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny

Usługi

Nasz zespół w ramach obszaru niezależnego audytu funkcji podatkowej oraz audytu funkcji podatkowej oferuje wsparcie doradcze dotyczące m.in.:

 

  • Uporządkowania mechanizmów biznesowych pod kątem obowiązków podatkowych,
  • Identyfikacji oraz eliminacji ewentualnych nieprawidłowości w procedurach podatkowych,
  • Weryfikacji posiadanych procedur i propozycji ich zmian,
  • ocenę procesów podatkowych oraz weryfikację sposobu realizacji funkcji podatkowej,
  • Stworzenia matrycy odpowiedzialności podatkowej oraz określenie zasad funkcjonowania ładu podatkowej,
  • Sformalizowania strategii podatkowej oraz jej ewentualnej rewizji,
  • Określenie „apetytu na ryzyko”,
  • Wejścia w Program Współdziałania z Krajową Administracją Skarbową.

Doradzający w ramach praktyki