× Zamknij

Doradztwo sukcesyjne

Audyt systemu ochrony danych osobowych

Kontakt

Zakres audytu

 • Ustalenie funkcjonującego modelu systemu ochrony danych osobowych
 • Identyfikacja i ocena procesów przetwarzania danych osobowych
 • Kontrola poszczególnych działów pod kątem przetwarzania danych osobowych
 • Weryfikacja istniejącej dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych pod kątem jej zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych
 • Identyfikacja procesów przekazywania danych/ zbadanie konieczności zawarcia umów powierzenia przetwarzania danych osobowych
 • Ustalenie relacji administrator – procesor w obrębie zidentyfikowanych procesów przetwarzania danych
 • Weryfikacja podstawy prawnej przetwarzania danych
 • Weryfikacja poprawności klauzuli zgód podmiotów danych na przetwarzanie danych osobowych
 • Weryfikacja wykonania obowiązku informacyjnego
 • Sprawdzenie realizacji praw podmiotów danych/istnienie procedury
 • Weryfikacja rejestru czynności przetwarzania oraz kategorii czynności przetwarzania
 • Weryfikacja prawidłowości, celowości, adekwatności, ograniczonego w czasie przetwarzania danych osobowych
 • Sprawdzenie przetwarzania danych osobowych w oparciu o umowy powierzenia
 • Weryfikacja prawa do przetwarzania danych (upoważnienia dla pracowników)
 • Sprawdzenie procedury zarządzania ryzykiem
 • Ustalenie obowiązku wykonania oceny skutków przetwarzania
 • Sprawdzenie zabezpieczeń fizycznych, technicznych, informatycznych
 • Opracowanie/aktualizacja dokumentacji przetwarzania danych osobowych