× Zamknij

Dotacje

Doradztwo sukcesyjne

Z dniem 1 stycznia 2024 r. zakończy się okres odroczenia stosowania przepisów o minimalnym podatku dochodowym, wprowadzonych przez pakiet reform podatkowych „Polski Ład”. Zgodnie z założeniami ustawowymi celem podatku minimalnego jest opodatkowanie spółek, które osiągają straty lub wykazują niskie dochody do opodatkowania.

 

Minimalny CIT wprowadza szereg odmienności od „klasycznego” CIT-u, w tym:

 

  • specjalny sposób obliczenia straty podatkowej/rentowności,
  • możliwość wyboru uproszczonej podstawy opodatkowania,
  • odmienna podstawa opodatkowania,
  • stawka podatku,
  • wyłączenia podmiotowe (np. mali podatnicy, przedsiębiorstwa finansowe, startupy).

 

Szeroki zakres stosowania przepisów o podatku minimalnym skutkuje tym, że wszyscy podatnicy CIT-u są obowiązani do ponownej analizy swoich rozliczeń podatkowych. W 2025 r. spółki będą po raz pierwszy obowiązane do zapłaty minimalnego CIT-u.

dr Marzena Kidacka

partner, radca prawny, doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny

Nasz zespół oferuje wsparcie doradcze dotyczące m.in.:

 

  • analizy obowiązku zapłaty minimalnego CIT-u,
  • określenia podstawy opodatkowania i stawki podatku,
  • kalkulacji minimalnego CIT-u
  • przygotowaniu wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej i reprezentacji przed organami.

Doradzający w ramach praktyki