× Zamknij

Dotacje

Doradztwo sukcesyjne

Raportowanie schematów podatkowych

Od 1 stycznia 2019 r. niektóre podmioty zobowiązane są do przekazywania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych (Mandatory Disclosure Rules). Schemat podatkowy jest pojęciem bardzo szerokim – polskie przepisy zawierają rozszerzony katalog 24 cech rozpoznawczych wskazujących na potencjalne zastosowanie schematu podatkowego.

 

Brak zgłoszenia lub inna niezgodność z regulacjami w zakresie raportowania schematów podatkowych może wiązać się z wielomilionowymi karami finansowymi, a także odpowiedzialnością karno – skarbową i zakazem prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Oferujemy wsparcie w identyfikacji schematów podatkowych, określeniu roli spółki oraz osób w niej zatrudnionych w ramach obowiązków raportowych, weryfikacji błędów w raportach MDR.

Lider praktyki

dr Marzena Kidacka

partner, radca prawny, doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny

Usługi

  • Identyfikacja potencjalnych schematów podatkowych – identyfikacja wdrożonych schematów wraz ze wskazaniem promotora, korzystającego, wspomagającego i ich obowiązków, zakończona raportem z audytu; uzasadnienie braku konieczności zgłoszenia określonych działań; identyfikacja obowiązku raportowania co do bieżących działań.
  • Opracowanie procedury wewnętrznej – opracowanie procedury mającej na celu przeciwdziałanie niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych; uporządkowanie wewnątrz organizacji przebiegu procesów związanych z identyfikowaniem i potencjalnym zgłaszaniem Szefowi KAS schematów podatkowych.
  • Szkolenia z zakresu MDR

Doradzający w ramach praktyki

dr Marzena Kidacka
partner, radca prawny, doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny