× Zamknij

Dotacje

Doradztwo sukcesyjne

Estoński CIT

 

Kontakt

dr Marzena Kidacka

partner, radca prawny, doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny

Zakres audytu

Ocena korzyści oraz ryzyk związanych z przejściem na estoński CIT dla spółki (analiza w oparciu o przekazane dane i projekcje biznesowe)

  • Analiza optymalnego momentu przejścia na estoński CIT
  • W przypadku identyfikacji ryzyk - ocena ich skutków oraz sposobów ich wyeliminowania (np. ukryte zyski, finansowanie między podmiotami powiązanymi)
  • Analiza warunków, które muszą być spełnione, aby przejść na estoński CIT (jeżeli podatnik nie spełnia tych warunków - analiza, jakie czynności muszą być podjęte, aby spełnić te warunki i jakie są skutki podatkowe tych czynności dostosowawczych; wybór najbardziej optymalnego rozwiązania)