× Zamknij

Doradztwo sukcesyjne

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki

Kontakt

Zakres szkolenia

  • Odpowiedzialność na gruncie przepisów kodeksu spółek handlowych, prawa upadłościowego i ordynacji podatkowej
  • Aspekty praktyczne związane zarówno z wytoczeniem pozwu przeciwko członkowi zarządu spółki, jak i możliwości obronne w razie pozwania członka zarządu
  • Prezentacja najważniejszych stanowisk w orzecznictwie sądowym w tego typu sprawach
  • Kwestia bezskuteczności egzekucji wobec spółki
  • Kwestie dowodowe i środki, które należy podjąć, aby zmniejszyć ryzyko obciążenia odpowiedzialnością członka zarządu za zobowiązania spółki