× Zamknij

Dotacje

Doradztwo sukcesyjne

Ochrona danych osobowych i cyberbezpieczeństwo

W czasach społeczeństwa informacyjnego dane osobowe, w szczególności te dotyczące klientów, ich upodobań i zachowania, odgrywają istotną rolę. Pozwalają one budować przewagę konkurencyjną na rynku, tworzyć nowe produkty i usługi trafiające w potrzeby i gusta klientów. Rywalizację o klientów wygrywają ci, którzy posiadają lepsze informacje i wiedzą, jak należy je chronić.

 

Stosowanie się do przepisów o ochronie danych osobowych, w tym troska o ich poufność i bezpieczeństwo, przekłada się na budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa. Z drugiej strony, naruszenia ochrony danych osobowych, to prosta droga do utraty reputacji firmy, pracowników, klientów, a w ślad za tym również dochodów z prowadzonej działalności.

 

Od 2018 r. konsekwentnie wspieramy przedsiębiorców w budowaniu systemów zarządzania danymi osobowymi w zgodzie z przepisami RODO. Prowadzimy kompleksowe audyty ochrony danych osobowych, przygotowujemy odpowiednie procedury i dokumentację. Zapewniamy, aby realizowane wdrożenia nowoczesnych technologii pozostawały w zgodzie z przepisami o ochronie danych osobowych. We współpracy z partnerem z sektora IT - security, troszczymy się o ochronę danych osobowych przetwarzanych przez naszych klientów w systemach informatycznych.

Lider praktyki

Usługi

 

  • Audyty ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa - weryfikacja przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych; ocena zgodności systemów ochrony danych osobowych z RODO; weryfikacja i ocena zabezpieczeń stosowanych w systemach informatycznych przed cyberatakami.
  • Wdrożenia systemów ochrony danych osobowych zgodnych z RODO – projektowanie i implementacja systemów zarządzania ochroną danych osobowych; przygotowanie niezbędnych dokumentów, polityk, procedur; prowadzenie szkoleń dla pracowników administratora danych osobowych oraz Inspektora Ochrony Danych.
  • Ochrona prywatności w fazie projektowania - doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych w projektowanych serwisach internetowych, aplikacjach, systemach IT.
  • Zarządzanie kryzysowe – wsparcie prawne przy zarządzaniu naruszeniami ochrony danych, komunikacji z Prezesem UODO i podmiotami danych; reprezentacja w postępowaniach kontrolnych przed Prezesem UODO oraz sądami.
  • Bieżące doradztwo prawne – pomoc prawna we wszelkich aspektach działalności gospodarczej związanych z przetwarzaniem danych osobowych; odpowiedzi na pytania i konsultacje.

 

Doradzający w ramach praktyki