× Zamknij

Dotacje

Doradztwo sukcesyjne

Ochrona własności intelektualnej

Wytwory działalności intelektualnej to istotne składniki majątku przedsiębiorstw. Stanowią one źródło ich zysków oraz element budowania renomy i przewagi konkurencyjnej. Stąd też, kluczowe znaczenie ma ich należyta ochrona i zgodne z prawem nabywanie i wykorzystywanie w prowadzonej działalności.

 

Usługi Kancelarii w tym obszarze obejmują kompleksowe wsparcie w zarządzaniu prawami własności intelektualnej oraz budowaniu właściwej strategii ochrony tych praw. Wdrażamy kompleksowe rozwiązania obejmujące identyfikację i ochronę wytworów stanowiących rezultat pracy twórczej i tajemnicę przedsiębiorstwa.

 

Oferujemy doradztwo w zakresie praw autorskich, znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych i przemysłowych, baz danych oraz know – how i tajemnic przedsiębiorstwa. Uzyskujemy ochronę na poszczególne prawa własności przemysłowej zarówno w Polsce, jak też w Unii Europejskiej i na świecie. Reprezentujemy klientów w postępowaniach spornych w zakresie praw autorskich i praw własności przemysłowej.

Lider praktyki

Usługi

  • Ochrona praw własności przemysłowej – badanie możliwości rejestracji i uzyskiwanie ochrony znaków towarowych, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i wynalazków.
  • Ochrona utworów – doradztwo w zakresie nabywania, zbywania i ochrony praw autorskich, w tym praw autorskich do oprogramowania.
  • Ochrona know – how i tajemnic przedsiębiorstwa – opracowanie strategii i wdrażanie ochrony informacji poufnych, informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa i know – how, w tym poprzez wewnętrzne polityki i procedury.
  • Umowy – tworzenie, weryfikacja i negocjowanie umów przeniesienia praw własności intelektualnej, umów licencyjnych, umów transferu technologii, umów B+R, umów o zachowanie poufności.
  • Audyt praw własności intelektualnej – weryfikacja skuteczności ochrony praw własności intelektualnej w ramach due diligence, w tym praw własności intelektualnej spółek przejmowanych w ramach transakcji M&A.
  • Domeny internetowe - ochrona przed zawłaszczeniem nazw domen internetowych; reprezentacja w postępowaniach przed sądami polubownymi lub powszechnymi w zakresie nazw domen internetowych.
  • Spory i postępowania sądowe – reprezentacja w sporach o ochronę praw autorskich, wynalazków, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, znaków towarowych.

Doradzający w ramach praktyki

Powiązane aktualności

04.05.2022 | OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Nowe Prawo własności przemysłowej

07.10.2021 | OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

UOKIK zbada reklamy w mediach społecznościowych

03.03.2020 | OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Wzory przemysłowe - wygrana przed TSUE

04.05.2022 | OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Nowe Prawo własności przemysłowej

07.10.2021 | OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

UOKIK zbada reklamy w mediach społecznościowych

03.03.2020 | OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Wzory przemysłowe - wygrana przed TSUE