× Zamknij

Dotacje

Doradztwo sukcesyjne

Wzory przemysłowe - wygrana przed TSUE

03.03.2020 | OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

W wyroku z dnia 27 lutego 2020 Trybunał Sprawiedliwości UE (TSUE) w sprawie wzoru UE dotyczącego szafy, uwzględnił skargę na decyzję Izby Odwoławczej EUIPO oddalającą wniosek producenta mebli BOG-FRAN z Podkarpacia o unieważnienie wzoru szafy zgłoszonego przez FM Forte. 

 

Sprawa dotyczy wzoru przemysłowego zgłoszonego w 2013 roku przez FM Forte do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). W marcu 2016 r. BOG-FRAN złożył wniosek o unieważnienie wzoru przemysłowego odnoszącego się do szafy Forte twierdząc, że zakwestionowany wzór nie był nowy w momencie zgłaszania go do rejestracji przez Forte, a także brakowało mu wymaganego przepisami indywidualnego charakteru. Wnioskodawca oparł swoje twierdzenia również na tym, że zanim wpłynął wniosek FM Forte o rejestrację, wzór został publicznie ujawniony i był wykorzystywany przez BOG-FRAN. W 2008 roku szafa nie tylko była prezentowana w katalogach BOG-FRAN, ale także produkowana i sprzedawana przez firmę na rynku czeskim. 

 

W pierwszej instancji EUIPO uznała wniosek BOG-FRAN o unieważnienie wzoru Forte, ale w 2018 FM Forte wniosła odwołanie, na bazie którego Izba Odwoławcza EUIPO oddaliła wiosek BOG-FRAN o unieważnienie spornego wzoru.  Kolejnym etapem, było złożenie do TSUE, w imieniu BOG-FRAN, skargi na decyzję Izby Odwoławczej EUIPO. Złożył ją w imieniu klienta Marek Mikosza, radca prawny i rzecznik patentowy z AXELO Prawo i Podatki dla Biznesu.

 

TSUE przychyliło się do argumentacji, że nawet jeśli każdy z dowodów rozpatrywany oddzielnie nie dowodzi danego faktu (wcześniejszego upublicznienia wzoru i jego wykorzystywania przez BOG-FRAN), to jednak ich suma (wszystkie dowody rozpatrywane łącznie) może potwierdzać ten fakt. Ponadto TSUE podkreślił, że jeśli strona przeciwna kwestionuje autentyczność dowodów twierdząc, że mogły zostać spreparowane na potrzeby postępowania, to nie może poprzestać na gołosłownym zarzucie, lecz powinna go uzasadnić stosownymi środkami dowodowymi. Innymi słowy TSUE unieważnił niekorzystną dla naszego klienta decyzję drugiej instancji EUIPO, a tym samym pozostawił w mocy decyzję pierwszej instancji EUIPO o unieważnieniu wzoru szafy FORTE.

 

Wyrok jest nieprawomocny - termin na apelację wynosi 2 miesiące.

04.05.2022 | OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Nowe Prawo własności przemysłowej

07.10.2021 | OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

UOKIK zbada reklamy w mediach społecznościowych