× Zamknij

Doradztwo sukcesyjne

Audyt nieruchomości

Kontakt

Zakres audytu

  • Analiza ksiąg wieczystych (wpisy i wzmianki)
  • Analiza danych z Ewidencji Gruntów i Budynków (wielkość nieruchomości, oznaczenie, istniejąca zabudowa)
  • Ustalenie obowiązujących aktów planistycznych, ocena możliwości uzyskania warunków zabudowy
  • Analiza ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością, ustawowe prawo pierwokupu (m in. ustawa o gospodarce nieruchomościami, ustawa o ochronie zabytków, ustawa o lasach, ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego; o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców; prawo wodne, ustawa o ochronie przyrody)
  • Podleganie nieruchomości pod wyłączenie z obrotu cywilno-prawnego
  • Analiza danych określających ograniczenia w zabudowie – ocena możliwości realizacji zabudowy planowanej przez Klienta