× Zamknij

Dotacje

Doradztwo sukcesyjne

IT i Nowe technologie

Implementacja nowoczesnych rozwiązań technologicznych w procesach biznesowych jest nieodzownym warunkiem rozwoju przedsiębiorstw i utrzymania przewagi konkurencyjnej na rynku. Istotną rolę w tym procesie odgrywa właściwe zabezpieczenie prawne, o które należy zatroszczyć się już na początku, tj. w fazie projektowania wdrożeń i wyboru dostawców technologii.   


Kancelaria Axelo wspiera przedsiębiorców w rozwoju biznesu z wykorzystaniem najnowszych technologii. Oferujemy kompleksowe doradztwo prawne w obszarze współpracy z dostawcami rozwiązań IT. Swoje usługi kierujemy również do przedsiębiorców z sektora IT i nowoczesnych technologii, w tym software house’ów.  

 

Lider praktyki

Usługi

  • Kontrakty IT - tworzenie i weryfikacja umów wdrożeniowych (zarówno w modelu waterfall jak i agile), umów rozwoju oprogramowania, umów serwisowych, utrzymaniowych, hostingowych, licencyjnych na oprogramowanie.
  • Cloud computing – obsługa procesów związanych z korzystaniem przez klientów z usług chmurowych; prowadzenie analizy ryzyk wraz z rekomendacjami ich mitygacji; negocjacje warunków kontraktowych proponowanych przez usługodawców.
  • Sztuczna inteligencja – wsparcie w prawnych aspektach wdrażania rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji (AI), zarówno dla ich dostawców jak i użytkowników. 
  • Aplikacje – doradztwo w prawnych aspektach projektowania i wdrażania aplikacji mobilnych, webowych i desktopowych. 
  • Spory i postępowania sądowe - obsługa sporów i postępowań sądowych dotyczących praw własności intelektualnej oraz wykonywania umów w branży IT.

Doradzający w ramach praktyki