× Zamknij

Dotacje

Doradztwo sukcesyjne

Ludzie to najważniejszy z kapitałów każdej firmy, decydujący o jej sukcesie lub porażce a także wyniku finansowym. Sprawne zarządzenie zasobami ludzkimi, umiejętne rozwiązywanie sporów, reagowanie na zmieniającą się rzeczywistość i trendy na rynku pracy oraz otoczenie prawne, to wyzwania z jakimi muszą mierzyć się działy HR w niemal każdym przedsiębiorstwie.

 

Od lat zapewniamy pracodawcom wszechstronne doradztwo w zakresie najszerzej pojętego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Dokładamy starań, aby proponowane przez nas rozwiązania były skuteczne, uwzględniały aspekty biznesowe i maksymalnie ograniczały ryzyka. Wspieramy naszych klientów w budowaniu dobrych relacji z ich pracownikami.

 

Oferujemy bieżące wparcie prawne we wszystkich sprawach związanych z zatrudnianiem pracowników. Opracowujemy wszelkie niezbędne dokumenty i umowy. Reprezentujemy pracodawców w sporach sądowych o charakterze indywidualnym i zbiorowym, jak też zapewniamy doradztwo w toku fuzji i przejęć.

Lider praktyki

dr Natalia Ożóg

partner, radca prawny, doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny

Usługi

  • Bieżące doradztwo prawne na rzecz działów HR - doradztwo w zakresie nawiązywania stosunku pracy, zatrudniania cudzoziemców, wynagrodzeń, benefitów, systemów premiowych i motywacyjnych, urlopów, BHP, wypadków przy pracy, czasu pracy, w tym godzin nadliczbowych i ich właściwego rozliczania, urlopów wypoczynkowych, podróży służbowych i delegacji zagranicznych, odpowiedzialności porządkowej pracowników; wsparcie przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy; pracownicze programy kapitałowe (PPK) oraz pracownicze programy emerytalne (PPE); doradztwo w zakresie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS).
  • Restrukturyzacja zatrudnienia - zwolnienia indywidualne i zbiorowe; wsparcie przy transakcjach fuzji i przejęć, w tym doradztwo w zakresie przejścia zakładów pracy i transferu pracowników; praca tymczasowa; outsourcing pracowników.
  • Zbiorowe prawo pracy – wsparcie w relacjach ze związkami zawodowymi, radą pracowników i przedstawicielami pracowników; przygotowanie układów zbiorowych pracy.
  • Dokumentacja pracownicza i wewnątrzzakładowa - przygotowywanie umów o pracę, umów B2B, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji, umów lojalnościowych; tworzenie regulaminów wewnętrznych, w tym regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu pracy zdalnej, kodeksów etycznych, polityki zgłaszania naruszeń, polityki antymobbingowej.
  • Spory sądowe i postępowania kontrolne - reprezentowanie pracodawców we wszystkich sprawach z zakresu prawa pracy, w tym dotyczących rozwiązania stosunku pracy, mobbingu i dyskryminacji; reprezentowanie pracodawców w toku kontroli organów (PIP, ZUS).
  • Audyty due dilligence

Doradzający w ramach praktyki

Powiązane aktualności

23.07.2024 | PRAWO PRACY I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Nadchodzi termin wdrożenia standardów ochrony małoletnich

24.06.2024 | PRAWO PRACY I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Ustawa o ochronie sygnalistów z podpisem Prezydenta

22.05.2024 | PRAWO PRACY I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Ustawa o ochronie sygnalistów - etap sejmowy trwa

15.05.2024 | PRAWO PRACY I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Wakacje składkowe uchwalone przez Sejm

23.07.2024 | PRAWO PRACY I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Nadchodzi termin wdrożenia standardów ochrony małoletnich

24.06.2024 | PRAWO PRACY I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Ustawa o ochronie sygnalistów z podpisem Prezydenta

22.05.2024 | PRAWO PRACY I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Ustawa o ochronie sygnalistów - etap sejmowy trwa

15.05.2024 | PRAWO PRACY I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Wakacje składkowe uchwalone przez Sejm