× Zamknij

Dotacje

Doradztwo sukcesyjne

Prawo rynków kapitałowych

Zapewniamy obsługę prawną podmiotów działających w obszarze rynku finansowego i kapitałowego. Doradzamy naszym klientom w przygotowaniu, realizacji oraz strukturyzacji projektów związanych z pozyskiwaniem finansowania, inwestowania środków finansowych oraz wdrażania projektów optymalnego lokowania strategicznych aktywów majątku.


Nasze działanie cechuje komplementarne podejście do realizowanych przedsięwzięć, uwzględniające zarówno aspekty finansowe, podatkowe, jak i szeroko rozumiane bezpieczeństwo prawne. Opieramy się na doświadczeniach zdobytych przy współpracy z bankami, funduszami inwestycyjnymi, TFI oraz firmami leasingowymi.

Lider praktyki

Usługi

  • Wsparcie prawne przy wprowadzaniu akcji do obrotu na rynku publicznym – przygotowywanie prospektów, memorandów informacyjnych, reprezentacja przed instytucjami rynku kapitałowego.
  • Emisje obligacji – wsparcie prawne przy przeprowadzaniu publicznych i niepublicznych emisji obligacji.
  • Restrukturyzacje oraz przejęcia w grupach kapitałowych spółek publicznych - doradztwo prawne w zakresie przejęć spółek, w tym dotyczące obrony przed przejęciami.
  • Obsługa prawna podmiotów rynku kapitałowego - bieżące usługi doradcze; pomoc w zakresie wykonywania obowiązków raportowych i notyfikacyjnych (spółek, akcjonariuszy, członków organów); wsparcie w przygotowaniu i wdrażaniu procedur (MAR, komitety audytu, polityki wynagrodzeń, transakcje z podmiotami powiązanymi, dobre praktyki).
  • Ekspertyzy oraz opinie prawne z zakresu prawa instrumentów finansowych oraz działalności instytucji finansowych na rynku kapitałowym
  • Dokumentacja z zakresu corporate governance w spółkach publicznych

Doradzający w ramach praktyki

Michał Sowa
radca prawny, doradca restrukturyzacyjny
Katarzyna Matyja
manager ds. innowacyjnych ulg podatkowych, adwokat

Powiązane aktualności

05.10.2022 | RYNKI KAPITAŁOWE i INSTYTUCJE FINANSOWE

Ustawa antylichwiarska

10.08.2022 | RYNKI KAPITAŁOWE i INSTYTUCJE FINANSOWE

Elektromobilność na wagę korzystniejszej amortyzacji

24.06.2022 | RYNKI KAPITAŁOWE i INSTYTUCJE FINANSOWE

Wojna w Ukrainie: kolejny pakiet unijnych sankcji przyjęty

25.04.2022 | RYNKI KAPITAŁOWE i INSTYTUCJE FINANSOWE

Ustawa sankcyjna: pierwsze podmioty są już na liście

05.10.2022 | RYNKI KAPITAŁOWE i INSTYTUCJE FINANSOWE

Ustawa antylichwiarska

10.08.2022 | RYNKI KAPITAŁOWE i INSTYTUCJE FINANSOWE

Elektromobilność na wagę korzystniejszej amortyzacji

24.06.2022 | RYNKI KAPITAŁOWE i INSTYTUCJE FINANSOWE

Wojna w Ukrainie: kolejny pakiet unijnych sankcji przyjęty

25.04.2022 | RYNKI KAPITAŁOWE i INSTYTUCJE FINANSOWE

Ustawa sankcyjna: pierwsze podmioty są już na liście