× Zamknij

Dotacje

Doradztwo sukcesyjne

Planowanie podatkowe

Nasze doradztwo w tym obszarze koncentruje się na opracowaniu działań eliminujących bądź minimalizujących ryzyka podatkowe związane z planowanymi operacjami gospodarczymi w tym restrukturyzacyjnymi oraz wskazanie efektywnego opodatkowania transakcji, majątku oraz bieżącej działalności. Doradzając Klientom, bierzemy pod uwagę nie tylko obowiązujące przepisy, lecz także ich planowane zmiany. Najważniejszą wartością jest dla nas bezpieczeństwo Klientów oraz wdrażanie długoterminowej strategii rozwoju ich biznesu.

Lider praktyki

dr Marzena Kidacka

partner, radca prawny, doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny

Usługi

  • Projektowanie struktur prowadzenia działalności z uwzględnieniem możliwie najmniejszych obciążeń podatkowych
  • Bezpieczeństwo podatkowe transakcji i procesów restrukturyzacyjnych (aporty, przekształcenia, połączenia i podziały, transakcje dotyczące udziałów, akcji, przedsiębiorstw i nieruchomości)
  • Uzyskanie interpretacji indywidualnych lub opinii zabezpieczających
  • Analiza ryzyka wynikającego z możliwości zastosowania ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania oraz klauzul szczegółowych
  • Realizacja projektów związanych ze stosowaniem ulg podatkowych
  • Audyty podatkowe – identyfikacja ryzyka związanego z planowanymi operacjami, opracowanie działań eliminujących bądź minimalizujących ryzyka podatkowe.

Doradzający w ramach praktyki