× Zamknij

Dotacje

Doradztwo sukcesyjne

Partnerzy

...

Dobrowolna organizacja zrzeszająca przedsiębiorców. Obszarem swojego działania obejmuje cały region Podkarpacia. Wszyscy przedsiębiorcy – założyciele PKB – kierują firmami, które osiągnęły znaczący sukces w skali ogólnopolskiej i międzynarodowej. Podkarpacki Klub Biznesu aktualnie zrzesza blisko 300 przedsiębiorców głównie z województwa podkarpackiego.

Podkarpacki Samorząd Gospodarczy jest organizacją zrzeszającą przedsiębiorców i pracodawców oraz ich związki. Misją Podkarpackiego Samorządu Gospodarczego jest wspieranie rozwoju podkarpackich przedsiębiorstw, integracja środowisk gospodarczych oraz działanie na rzecz rozwoju gospodarczego województwa podkarpackiego.

Sądecka Izba Gospodarcza zrzesza na zasadzie dobrowolności podmioty gospodarcze z regionu byłego województwa nowosądeckiego. Do Izby należą przede wszystkim małe i średnie firmy, prowadzące działalność gospodarczą w sferze produkcji, handlu i usług. SIG to na dziś 331 firm reprezentujących 45 branż gospodarki.

Jedna z najstarszych bilateralnych izb gospodarczych w Polsce. Już od 1992 roku działa na rzecz rozwoju polsko-ukraińskich stosunków gospodarczych oraz kulturalnych. Doświadczenie i wiedza połączona z profesjonalnym podejściem do partnerów biznesowych pozwala z powodzeniem reprezentować firmy zrzeszone w Izbie oraz realizować wizję sprawnej i efektywnej współpracy gospodarczo-kulturalnej.

Wpływowa, polska organizacja biznesowa. Dzięki jej działaniom, firmy wpływają na kształt prawa, prowadzą dialog z administracją i otrzymują narzędzia do rozwoju swojego biznesu. Reprezentuje swoich członków w Polsce i Unii Europejskiej.

Ma stałe przedstawicielstwo w Brukseli i jako jedyna organizacja z Polski należy do BusinessEurope – największej europejskiej organizacji biznesu. Skupia ponad 4100 firm, zatrudniających ponad milion pracowników.

Dobrowolna, samorządna organizacja, niezależna w swej działalności statutowej od organów władzy publicznej oraz organizacji politycznych, społecznych i zawodowych. Podstawowym celem Związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim pracodawców konsultingu wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy publicznej.

Największa niezależna organizacja biznesu w Polsce. Powstała w 1990 roku. Reprezentuje największą liczbę przedsiębiorców, łącząc 160 organizacji biznesowych. Prowadzi monitoring działalności ustawodawczej Sejmu, przekazuje zbiór postulatów przedsiębiorców do Rządu, Parlamentu, Kancelarii Prezydenta i organów UE. Stale współpracuje z Rządem oraz agencjami rządowymi (PAIH, PARP, KOWR) w ramach realizacji projektów międzynarodowych.

Pierwsze w Polsce stowarzyszenie, zrzeszającym wyłącznie polskich producentów części i akcesoriów motoryzacyjnych. PGM stawia sobie za cel tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi polskich przedsiębiorstw przemysłu motoryzacyjnego. Zintegrowani w działaniu zwiększają konkurencyjność i dostępność części i akcesoriów motoryzacyjnych, pochodzących od rodzimych producentów.

Jedyna pozarządowa i niesektorowa organizacja międzynarodowa zajmująca się sprawami fiskalnymi. IFA jest neutralną, niezależną, nielobbystyczną organizacją, jedyną globalną siecią tego typu. Jako organizacja non-profit, IFA zapewnia neutralną i niezależną platformę, na której przedstawiciele wszystkich zawodów i interesów mogą się spotkać i dyskutować na najwyższym poziomie o międzynarodowych kwestiach podatkowych.

Izba jest rzecznikiem interesów przedsiębiorców i pracodawców. obejmuje swoim działaniem obszar południowo-wschodniej Polski. Zrzesza ponad 180 firm – aktywnych członków, współpracuje bezpośrednio z około 5.000 firmami, dociera do blisko 10.000 firm, a jej działania w sprawach ogólnych dotyczą wszystkich podmiotów gospodarczych. Ze wsparcia i doświadczenia Izby korzystają władze państwowe i samorządowe różnych szczebli.