× Zamknij

Doradztwo sukcesyjne

Nowe wymogi w zakresie bhp oraz ergonomii na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe

14.11.2023 | PRAWO PRACY I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Z dniem 17 listopada 2023 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 18 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

 

Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany wprowadzane przez ww. rozporządzenie:

 

  • obowiązek zapewnienia na stanowisku pracy wyposażonym w laptop monitora stacjonarnego lub podstawki, dodatkowej klawiatury oraz mysz

 

Zapewnienie przez pracodawcę wyposażenia w postaci monitora stacjonarnego lub podstawki będzie obligatoryjne dopiero w przypadku, gdy dany system zostanie uznany za przeznaczony do użytkowania na danym stanowisku pracy - co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy. Powyższe wyposażenie nie będzie wymagane zarówno względem systemów przenośnych nieprzeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku pracy, jak również systemów przenośnych przeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku - w przypadku wykonywania pracy przez mniej niż połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

 

  • obowiązek zapewnienia pracownikom okularów lub szkieł kontaktowych

 

Zgodnie z rozporządzeniem pracodawca będzie zobowiązany do zapewnienia pracownikowi okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

 

Rozporządzenie nie będzie mieć jednak zastosowania do systemów przenośnych nieprzeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku pracy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

 

  • zmodyfikowana ergonomia monitora ekranowego

 

Zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzeniu zmieniającym monitor ekranowy powinien spełniać następujące wymagania:

 

- znaki na ekranie powinny być wyraźne i czytelne,

- obraz na ekranie powinien być stabilny, bez migotania lub innych form niestabilności,

- jaskrawość i kontrast znaku na ekranie powinny być łatwe do regulowania w zależności od warunków oświetlenia stanowiska pracy,

- regulacje ustawienia monitora powinny umożliwiać pochylenie ekranu.

 

  • nowe wymogi względem klawiatury

 

Konstrukcja klawiatury powinna umożliwiać użytkownikowi przyjęcie pozycji, która nie powodowałaby zmęczenia mięśni kończyn górnych podczas pracy, a jej powierzchnia powinna być matowa, a znaki na klawiaturze powinny być kontrastowe i czytelne.

 

  • nowe wymagania w zakresie stołu i powierzchni roboczej

 

Konstrukcja stołu i powierzchnia robocza powinny umożliwiać ergonomiczne ustawienie elementów wyposażenia stanowiska pracy, w tym zróżnicowaną wysokość ustawienia monitora ekranowego i klawiatury, a w szczególności powinny zapewniać:

 

- wystarczającą powierzchnię, gwarantującą łatwe posługiwanie się elementami wyposażenia stanowiska i wykonywanie czynności związanych z pracą,

- ustawienie klawiatury z zachowaniem takiej odległości od przedniej krawędzi stołu, która umożliwia podparcie dla rąk i przedramion z zachowaniem co najmniej

- kąta prostego między ramieniem i przedramieniem,

- ustawienie elementów wyposażenia w odpowiedniej odległości od pracownika, bez konieczności przyjmowania wymuszonych pozycji.

 

  • obowiązek zapewnienia podnóżka na życzenie pracownika

 

Rozporządzenie zmieniające nakłada na pracodawców w terminie 6 miesięcy, licząc od dnia 17 listopada 20223 r., obowiązek dostosowania stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe utworzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia do minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii określonych w załączniku do tego rozporządzenia.

 

Dostosowanie stanowisk pracy zgodnie z nowymi przepisami będzie wymagało współpracy pracodawcy, służby bhp lub osoby wykonującej zadania tej służby, jak również lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną na pracownikami.

 

Zwracamy uwagę, że spełnienie przez pracodawców obowiązku dostosowania stanowisk pracy może być w przyszłości kontrolowana przez inspektorów pracy w ramach ich kompetencji kontrolnych i nadzorczych wynikających z ustawy o PIP.

10.11.2023 | PRAWO PRACY I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Zwiększona ochrona pracowników

08.08.2023 | PRAWO PRACY I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

„Staffing” – co to za pojęcie i czego dotyczy?