× Zamknij

Doradztwo sukcesyjne

Ochrona sygnalistów - legislacyjny ambaras trwa

15.11.2023 | AUDYT COMPLIANCE

Za nieco ponad miesiąc, w dniu 17 grudnia 2023 r. upływa termin implementacji dyrektywy Unii Europejskiej 2019/1937, dotyczącej ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa. Do tego dnia zgodnie z założeniami ustawodawcy unijnego, podmioty prawne zatrudniające od 50 do 249 pracowników mają obowiązek wdrożenia stosownych narzędzi.

 

Prób ustalenia ostatecznej wersji projektu ustawy było już w Polsce całkiem sporo - w sierpniu 2023 na stronie Rządowego Centrum Legislacji została opublikowana kolejna już, dziewiąta jego wersja. Do dzisiaj polski ustawodawca nie podjął jednak żadnych dalszych działań zmierzających do końcowej implementacji przepisów. Ponieważ proces legislacyjny nie został jeszcze zakończony, w konsekwencji Komisja Europejska skierowała przeciwko Polsce skargę do Trybunału Europejskiego.

 

Wdrożenie wytycznych wynikających z dyrektywy jest nieuniknione, dlatego też warto wykorzystać opieszałość ustawodawcy i przygotować odpowiednio organizację na wprowadzenie stosownych procedur w stopniu możliwie odpowiadającym funkcjonowaniu wewnętrznemu danego podmiotu.

 

W załączonym materiale przypominamy o najistotniejszych kwestiach, które trzeba mieć na względzie wprowadzając do organizacji odpowiednie regulacje i procesy.

 

Zachęcamy także do rozmowy z naszymi ekspertami, którzy nie tylko mogą odpowiedzieć na pojawiające się pytania i wyjaśnić wątpliwości, ale także wesprzeć w prawidłowym przygotowaniu podmiotu do wdrożenia regulacji.

Autor

Katarzyna Matyja
manager ds. innowacyjnych ulg podatkowych, adwokat