Zespół

Ołeh Ohonowskyj

Prawnik w biurze AXELO we Lwowie

Ukończył z wyróżnieniem studia na Narodowym Uniwersytecie im. I. Franki we Lwowie (jest zwycięzcą ogólnokrajowego konkursu wśród studentów prawa). W AXELO jest odpowiedzialny za dokonywanie ekspertyzy prawnej umów oraz za wszelkie kwestie związane ze sporami o nieruchomości gruntowe.

Posługuje się językiem rosyjskim, angielskim oraz hiszpańskim.

Ołeh lubi aktywny wypoczynek oraz interesuje się piłką nożną.

Największa kancelaria w regionie Podkarpacia i Lubelszczyzny,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO służby zdrowia podczas epidemii,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO polskich przedsiębiorców podczas epidemii.