Zespół

Iryna Nahorniak

Prawnik w biurze AXELO we Lwowie

Ukończyła studia na Narodowym Uniwersytecie im. I. Franki we Lwowie.

Niejednokrotnie była słuchaczem szkół prawnych, posiada w związku z tym rzetelną wiedzę z zakresu prawa międzynarodowego i prawa unijnego. W Axelo jest odpowiedzialna za dokonywanie ekspertyzy prawnej umów oraz za wszelkie kwestie związane z wykonaniem orzeczeń sądowych.

Iryna posługuje się językiem rosyjskim oraz polskim.

Po pracy Iryna lubi spędzać czas aktywnie.